Пожар изпепели 900 дка суха трева в Калимок-Бръшлен

Близо 900 дка суха трева и тръстика е обгорялата площ при пожара в защитена местност"Калимок-Бръшлен, съобщиха от РИОСВ в Русе. Пламъците са лумнали късно вечерта в понеделник в землището на село Нова Черна.

Огънят е потушен от пожарникари в Тутракан и и представители на ловната дружинка от Старо село. При проверка екоинспектори са засекли слаби огнища в границите на съществуващите рибарници. Няма данни да са засегнати защитени видове животни.
РИОСВ ще алармира полицията и прокуратурата за инцидентите.

Екоинспекцията ще се срещне с кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и кметствата, чиито землища попадат в границата на защитената територия. Целта е да се състави авариен план за действия.

Защитена местност “Калимок-Бръшлен” е сред малкото останали дунавски влажни зони и притежава уникално биологично разнообразие. На територията й от 6000 дка има естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Обитават я много редки растителни и животински видове.

Коментари

Задължително поле