Държавата отпуска до 35 млн. лева за оградата по границата с Турция

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г., в размер до 35 млн. лв. за изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница от областните администрации Бургас, Хасково и Ямбол. Сумата е част от предвидените разходи в размер до 42 258 000 лв. за 2016 г., информира Дарик.

Осигуряването на средствата за продължаване на инженерното съоръжение е от изключително значение за противодействие на непрекъснато нарастващия през последните години миграционен натиск и цели опазване на държавната граница, която е и външна за Европейския съюз, и овладяване на бежанската вълна.

За реализиране на неотложни ремонти по част от съоръженията на Аспарухов мост се предоставят 5 млн. лв. на Агенция „Пътна инфраструктура". Дейностите, които се финансират, обхващат реализирането на първи етап от ремонта и реконструкцията на съоръжението.

С постановлението се предоставят и целеви средства по бюджетите на общини.
По бюджета на община Кула са разчетени 258 000 лева за частичен ремонт и преустройство на дом за стари хора в града. За доизграждане на източноправославен християнски храм „Свети дух" и за рехабилитация на улици в Монтана се предоставят 1 млн. лева. По бюджета на община Видин се предлага да се разпределят 1 000 000 лева, предназначени за рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа.

Коментари

Задължително поле