МОСВ и зелените разпределят 100 млн. лева от Европа

100 милиона лева европейски пари разпределят утре в столичния хотел „Шератон“ от Министерството на околната среда и водите заедно със зелени неправителствени организации, съобщават от Националната гражданска коалиция „Природата за хората и регионите“. От там предупреждават, че става въпрос за поредния случай, в който членовете на коалицията „За да остане природа в България“ ще получат привилегировано десетки милиони лева.

Ето цялото съобщение на НПО-то:

"Утре в столичния хотел „Шератон“, от 10:00 часа, се очаква Министерството на околната среда и водите, със участието на зелени неправителствени организации, да разпредели нови 100 милиона лева от европейските фондове. Парите са за разширяване на зоните на Натура 2000 - забранени за човешка дейност, за биоразнообразие, за информационни кампании и публични дискусии.

Разпределението ще стане по време на заседанието на Оперативна програма „Околна среда“ за програмния период 2014-2020 година. Тези 100 милиона лева са само за 2016 година.

Едната половина от парите ще се харчат от Дирекция „Защита на природата“ в МОСВ, а другата половина, около 50 милиона лева, от неправителствените организации от коалиция „За да остане природа в България“.

Предложенията на МОСВ за разпределяне на европарите за биоразнообразие не са придружени от доклад с основателни мотиви, няма цитирани проучвания, данни и източници, от които да се убедим в целесъобразността, законосъобразността и полезността на изразходване на средствата,

Така например, за подобряване на зоните на Натура 2000 се отпускат 34 милиона лева. Никой не гарантира, че МОСВ няма отново да даде всичките средства на частното сдружение Българско дружество за защита на птиците, както е правено винаги досега.

Само за информационни кампании и публични дискусии по Натура 2000 ще бъдат отпуснати 4.5 милиона лева.

За бизнеса, общините и местните граждански сдружения МОСВ няма да даде и един лев за опазване на биоразнообразието, както се случи в предходния период.

За подобряване на видовете флора и фауна са определени 38 млн. лв., предназначени за неправителствени сдружения и общини. Но критериите са заложени така, че могат да се включат само организации, които досега са участвали в европрограми и имат натрупан оборот - тоест зелените НПО-та. Очаква се МОСВ да одобри отново проектите и предложенията на традиционните бенефициенти от „За да остане природа в България”, „Зелени Балкани”, „Блулинк”. Още от предходния програмен период тези едни и същи НПО усвояват евросредства за картиране, създаване на планове за управление, управляват планове за защита на биоразнообразието, осъществяват контрол и отчитат изпълнение.

Съмнения има и при разпределение на нови 19 милиона лева, предвидени за местообитания в зоните от „Натура 2000“.

Критериите, по които ще се получават средствата, са опорочени още при самото им изработване. Приети са условия, на които отговарят единствено организации от Коалицията „За да остане природа в България“, които в последното десетилетие са усвоили над 250 милиона лева само по програма „Биоразнообразие“. Отново чиновниците от МОСВ ще дадат огромните суми на едни и същи организации.

В същото време в Административния съд има висящо дело срещу начина за избор на бенефициенти и липса на екологична оценка на цялата ОП „Околна среда“. Настояваме до произнасянето на магистратите и един лев да не бъде разпределен. Ако това се случи, ще искаме намесата на компетентните органи в лицето на Върховната административна прокуратура".

Коментари

Задължително поле