Ето какво предлагат кандидатите за главен архитект на София

Без дългосрочна визия за развитието на София, но с идеи за метро до Божурище, повече зелените пространства и още паркоместа. С такива предложения се представиха 11 от кандидатите за главен архитект на София на публичното изслушване в Дома на архитекта днес. Журито трябва да оцени концепциите им до 25 март. Ето какво предлагат кандидатите за поста на Петър Диков. 

Бойко Кадинов 

Следвал е в Париж, работил е в "Софпроект". Има десетки публикации в сферата.

Той предложи десет точки, по които би работил, ако бъде избран - публичност, професионализъм, диалог с гражданите, градивност, създаване на индивидуален образ на София като зелен и като интелигентен град, европейска столица на културата, нов тип структура на управление.

Влади Калинов

Бил е проектант, сега е директор на дирекция "Контрол по строителството".

Предлага промяна в начина, по който се вземат решенията чрез промени в структурата на направление "Архитектура и градоустройство".

Също дигитализация на устройствените планове. Според него има остра нужда от планиране в София, както и да се изготвят подробно устройствени планове там, където няма.

Георги Бакалов

Председател е на Съюза на българските архитекти.
Според него трябва да се подходи към реконструкция на централната градска част на София, но да се съхрани културното наследство.

Идеята му е да се развиват сателитите на столицата, в т.ч. Елин Пелин и Костинброд, чрез жп трасета и бързи автомобилни връзки. Предлага въвеждането на длъжността главен инженер.

Здравко Здравков

Създател на архитектурно бюро "Квадра-04".

Предлага и три нови отдела - "Анализ и развитие на транспорта", "Жилищни територии", "Недвижимо културно наследство" в направление "Архитектура и градоустройство".

Според него е нужен интернет портал - вътрешен за координация, както и външен, в който ще има и електронни услуги.

В концепцията му за града предлага равнопоставеност на различните видове градски транспорт.

Иван Моев

Работил е в бюро, проектирало части от София по поръчка на Столичната община.

Предлага първият лъч на метрото да се удължи до Божурище, откъдето да премине в жп линия към Банкя.

Има идея да се създаде единен експертен съвет с членове зам.-кметовете по строителството и инвестициите, по околна среда и по транспорта, главния архитект и представители на обществеността.

Иван Шишков

Бил е главен архитект на Банкя и на „Триадица“.

Предлага преодоляването на проблемите в отношенията между главния архитект и архитектите на районите, както и разширяването на общински експертен съвет.
Според него е нужна по-голяма връзка с гражданското общество.

Предлага да се създаде форма за проследяване на цялата процедура, така че всеки човек, когато влезе, да види развитието на един план, включително и възраженията срещу него.

Николай Пърпов

Предлага се тримерен модел на цялата столица за цялата инфраструктура.
Според него трябва да има едно звено за анализ, в което да участват архитекти, социолози и други експерти.

В концепцията му има икономически методи за реализацията на едно бъдещо планиране. Според него София трябва да се развива към северните територии, като се търсят градоустройствени решения.

Николай Яръмлъков

Бил е общински съветник, работил е в ресорната комисия към градския парламент.

Отказа да представи концепцията си публично, но каза, че общината трябва да заложи на Витоша, която е символът на града.

Според него главният архитект трябва да бъде като Крали Марко - да има много власт, тъй като има изключително важна политическа роля.

Огнян Тунтев

Бил е главен архитект на общините Петрич, Симитли, Благоевград и Якоруда. От представянето му стана ясно, че не може да се очаква главният архитект на столицата да бъде разпъван на кръст.

Но трябвало да работи като едно цяло с районните архитекти.
Според него има неправилно реализиране на устройствените планове в града, което води до струпване на жители на определени места, а от това следвали задръстванията.

Румен Несторов

Ръководи собствено архитектурно бюро.

Предлага по-голяма дигитализация на проектите и следене на преписките, включително през интернет, за да може и гражданите да ги проверяват.

Сред идеите му е да се намалят приемните часове, за да се намали корупцията.

Стефан Добрев

Работил е като архитект във Франция, сега ръководи собствено архитектурно студио.

Според него е нужна промяна в цялостния модел на процес на координация на отделните звена и нов модел за изготвяне на задания на проекти и планове.

Той предлага още въвеждане на повече електронни услуги и комисия за обемно-пространствено и фасадно решение на сградите в градската среда.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини