Национално външно оценяване за четвъртокласниците започва на 10 май

Поредицата изпити за децата от четвърти клас, предвидени от Национално външно оценяване започва на 10 май с писмена проверка по математика, съобщава пресцентърът на МОН.

Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са:
12 май 2016 г. – Български език и литература, 13 май 2016 г. – Човекът и природата, 16 май 2016 г. – Човекът и обществото.

Изпитването се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40) минути, а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.

Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика.

Коментари

Задължително поле