Кабинетът с похвален доклад за ромите

Правителството прие доклада на вчерашното си заседание. В него са отчетени и редица пропуски в интеграцията на ромите.

Основен проблем за интеграцията на циганското население в България е неговата изолация в обособени махали - това е записано в приетия от правителството доклад за 2015 г. Документът отчита напредъка по изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите.

Властите отчитат напредък в интегрирането на ромите, като в доклада се посочва, че е налице “активно изпълнение на проекти и дейности”. Причината - по-рационалното харчене на пари от държавния бюджет и европейските програми.

“Средства са ползвани и от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм (2009-2014) и други донори”, пише в документа.

Въпреки това са отчетени и “редица трудности”: “Те са свързани с ниската мотивация на част от родителите от ромския етнос за получаване на образование на техните деца. Все още много млади роми продължават да остават без подходящо образование или да не тръгват на училище.”

Коментари

Задължително поле