Губернаторът върна решението на ОбС-Пловдив за паркирането пред блока срещу 15 лв

Областният управител на Пловдив Здравко Димитров върна за ново обсъждане в Общинския съвет в града под тепетата на решението му от 14 април 2016 г., с което се въвежда възможността за паркиране на определено място пред блока срещу 15 лв.

Аргументите на юристите на губернатора са, че в някои текстове се констатира ограничаване на общинските терени за местодомуване на МПС без поставяне на преместваем обект, като същите се свеждат само до съществуващи терени с одобрени от главния архитект схеми за поставяне на сега съществуващите гаражни клетки.Налице е неяснота в нормативната уредба дали разрешението за ползване на място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, което се издава съгласно проект за благоустрояване на общински терен за местодомуване на МПС, одобрен от главния архитект на съответния район, се отнася до всички общински терени или само до такива със съществуващи одобрени схеми за поставяне на преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС, е друг довод на юристите на областната управа.

Според тях без обосновка са въведени и различни срокове на валидност на разрешението за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС (5 години), докато разрешителното за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на гаражна клетка е 3 години и по този начин вторите ползватели са в неравноправно положение спрямо първите. В Наредбата се констатира и празнота, за това дали едни и същи лица могат да искат едновременно издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваем обект за местодомуване на леко МПС и на разрешение за ползване на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. От тук възниква и въпросът за разпределението на общинските места при недостиг.

Преди губернаторът Здравко Димитров да върне за прегласуване в 14-дневен срок на спорните текстове в решение №158 от 14 април 2016 г., групата на БСП в местния парламент под тепетата сезира областния управител за 4 незаконосъобразни решения, взети на същата общинска сесия. Освен в №158 според местната опозиция взаимоизключващи се текстове и правни колизии има и в още три решения на ОбС-Пловдив - тези с номера 156, 157 и 159. Всички те касаят заявеното от Община Пловдив намерение гражданите да плащат за паркиране на личните автомобили пред дома си. От БСП-Пловдив стартираха и подписка срещу тези решения на ОбС, която тече и в шестте райони на града.

Коментари

Задължително поле