За честта на един съд

Шефът на СГС Калоян Топалов и началничката на Търговското отделение Радостина Данаилова, която е и предложена за зам.-председател, но още не е назначена.

В серия от публикации „Труд“ следи напрегнатата ситуация в Софийския градски съд. На редакционната ни поща продължават да пристигат сигнали и жалби от магистрати и служители. Те не желаят имената им да бъдат цитирани, но държат обществото да научи какво се случва зад кулисите на най-големия български съд. Ето част от техните становища.

„За да се противопоставим на лошите практики, явно не е достатъчно само да не участваме в тях… Безпокоим се, че авторитетът на Софийския градски съд, в който работим, ще се срине непоправимо". Това са редове от писмото на 15-те „смели” съдии срещу председателя на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева и нейните заместници. То бе на писано през декември 2014 г. до Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за отстраняването на „гнилите ябълки”.

И какво се случи? Още преди да е изтекла първата година от мандата на новия председател Калоян Топалов, близо 500-те служители в СГС не само се боят за авторитета на най-големия съд в България. Те казват, че са направо ужасени от „лошите практики” на Топалов и компания. За повечето от тях всичко, за което беше отстранена Янева, изглежда и човешко, и нормално, в сравнение със случилото в последните месеци.

„Къде са онези 15 съдии, за да се подпишат срещу режима на Топалов? Защо не излязат с тогите пред Съдебната палата, за да извикат: „Стига толкова!” Скрили са се като мишки и нека да ги срам, защото махнаха Янева и нищо не се промени, а стана още по-лошо”. Така говорят помежду си повечето от магистратите, деловодителите, съдебните помощници, ако изобщо посмеят да си говорят, без да ги чуят доносниците на председателя.

„Преди години казваха, че в прокуратурата по времето на Филчев царяло мрачно настроение и хората не се поздравявали и не си говорели по коридорите. Ако това изобщо е било вярно, нека някой дойде сега в СГС. При нас е като да минаваш през турски гробища. Разберат ли „топаловците”, че говориш против тях, или споменаваш с добро предишните шефове Янева, Желявска, Крънчева, даже предишния началник Георги Колев, започва натиск и тормоз”, разказаха служители, пожелали имената им да не се цитират. Според тях и сега има нагласено разпределяне на делата и дори хаосът е още по-голям, защото машинациите се вършат от некомпетентни началници, доведени от Топалов, който сам си доставя пратки с „гнили ябълки”.

Например - командироването на Радостина Данаилова от Софийския районен съд и поставянето й за шеф на Търговското отделение е грубо нарушение на препоръките в миналогодишния доклад на ВСС, описващ споменатите по-горе „лоши практики” на Владимира Янева и заместниците й.

„Следва да се завишат критериите за командироването на съдии в Софийския градски съд. Командироването е ставало по лично решение на председателя на съда, като становище на заместниците не е искано, с което грубо е нарушен принципът на екипност, заложен в Закона за съдебната власт.

Не са правени опити да се намерят подходящи за командироване съдии от окръжно ниво в страната, особено в Търговското отделение, в което има специфични производства като несъстоятелност. Това е сериозен пропуск на административното ръководство на СГС с председател Владимира Янева.

Изисква се опит и познания на съдиите в областта на търговското право, които в районния съд не могат да бъдат придобити поради естеството на делата, които се разглеждат там на практика. Комисията счита, че в тази насока новото ръководство на СГС следва да положи огромни усилия за преодоляване на този кадрови проблем”, пише в доклада на тема „Лошата Янева” от април 2015 г. - три месеца преди встъпването в длъжност на новия председател Калоян Топалов.

Сега служителите в СГС казват така: „Топалов и Данаилова положиха много усилия, но не да изпълнят препоръката на ВСС, а да командироват „послушници” от районния съд, за да се обградят от гвардия, на която да диктуват решенията. Вече ВСС се раздели на две. В съдийската квота някой ще потърси сметка на Топалов за командировките?”, пипат подчинените.

Общото мнение на всички, които не са хора нито на Топалов, нито на Данаилова е, че практиката на ръководството за командироване е довела и до смъртния случай в СГС – самоубийството на съдията Цветан Ценов. Повечето смятат, че той е бил доведен в търговското отделение от кръга на Топалов, за да му възложат делото за фалита ЦСКА. Ценов е пратен да оглави не новосъздаден състав и да започне от нулата, а е назначен в „стар” състав, получавайки едновременно над 60 дела. За около 2-3 месеца съдията е успял да изготви към 50 акта с цената на много нерви, преглъщайки унижението от некомпетентния натиск на пряката му началничка Данаилова.

„Само с тези нечовешки условия може да се обясни защо Ценов е поискал да го върнат в районния съд, иначе досега почти е не имало случаи командированите съдии да искат връщане, защото така се спъва кариерното им развитие”, обясняват колегите на Ценов. Някои от тях са готови да застанат зад думите си за натиска върху самоубилия се съдия и пред етичната комисия на Висшия съдебен съвет, която вече се срещна с родителите на покойния магистрат. „Версията на Топалов и Данаилова е, че Ценов е бил неуравновесен, но това е гавра с паметта му. Нека двамата да обяснят пред ВСС защо е трябвало да присъстват, докато разследващи полицаи разпитват деловодителката на Ценов. А от своя страна ВСС да провери дали в протокола от разпита на жената е записано присъствието на Топалов и Данаилова…”, говорят служители на СГС.

Те разказват, че по времето на Янева било изключено да се стига до конфузни ситуации, като например едно дело да започне в гражданското отделение, а на второто заседание да се препрати по компетентност на Търговското отделение. И добавят: „Става ни болно, когато чуваме адвокати да ни подхвърлят на шега, че по времето на Янева съдът е бил само корумпиран, а сега - освен че е корумпиран, вече е и напълно некомпетентен”.

Коментари

Задължително поле