Личните карти с електронен подпис от 2018 г.

Новите лични карти ще са с уникален идентификатор - чип. Биометричните данни и електронен подпис ще се добавят само по желание на гражданите от съображения за сигурност. Това реши парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, която прие на първо четене промени в Закона за българските лични документи.

С новите лични карти българите ще имат неограничен достъп до 300 от 3000 услуги, предоставяни от Министерството на вътрешните работи, които в момента са труднодостъпни за лица без електронен подпис.

Гражданите няма да бъдат задължени да подменят личните си карти. Те ще се подменят поетапно. По данни на МВР всяка година се издават около 600 000 лични карти.

Новите лични документи ще започнат да се издават от 1 януари, когато ще е готова цялата система, но законът ще влезе в сила от 1 януари 2018 година.

Коментари

Задължително поле