Ръст в индексите на оборота в услугите през първото тримесечие на 2016 г

По предварителни данни през първото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, нараства с 5.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Ръст има при дейностите „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” - с 6.9%, „Сухопътен транспорт” - с 5.3%, и „Пощенски и куриерски услуги” - с 1.9%. Намаление на индексите на оборота се наблюдава при „Воден транспорт” (8.9%) и „Въздушен транспорт” (1.3%). Това сочат данни на Националния статистически институт.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., което се дължи на дейностите: „Информационни услуги” (3.7%), „Дейности в областта на информационните технологии” (3.1%) и „Издателска дейност” (3.0%). Спад е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” - с 8.9%, „Далекосъобщения” - с 2.1%, и „Радио- и телевизионна дейност” - с 1.6%.

При други бизнес услуги най-голямо е увеличението на индекса на оборота спрямо предходното тримесечие при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” - с 27.4%, докато при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” се отчита най-значително намаление - с 11.9%.

През първото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 8.0% в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Увеличение има при повечето дейности, като то е най-голямо при „Пощенски и куриерски услуги” (13.1%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” (10.8%). Намаление е отчетено при „Воден транспорт” и „Въздушен транспорт”, съответно с 6.0 и с 3.5%.

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” е с 9.2% по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2015 година. Увеличение има при всички дейности в сектора, като най-съществен е ръстът при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика” (28.0%) и „Информационни услуги” (25.4%).

При Други бизнес услуги увеличение спрямо първото тримесечие на 2015 г. е отчетено при почти всички дейности, като то е най-голямо при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност”- с 63.1%. Спад с 9.5% е регистриран само при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи”.

Коментари

Задължително поле