Румяна Бъчварова: Без добре подготвени кадри не можем да очакваме добра система за сигурност

"Без добре подготвени кадри не можем да очакваме добра система за сигурност." Това заяви министърът на вътрешните работи на откриване на работен семинар на тема "Състояние, тенденции и перспективи пред обучението в областта на сигурността и обществения ред", който се провежда в Академията на МВР, съобщиха от пресцентъра на МВР.

"Водени от разбирането, че добрата система за сигурност се изгражда с добре подготвени кадри, пред Академията на МВР стои отговорната задача да направи всичко възможно да гарантира обучението на специалисти в областта", заяви министър Румяна Бъчварова при откриването на работния формат.

В този смисъл е необходим нов подход в организацията с ясната насоченост, че знанието в сферата на сигурността е водещо, с очертана обща картина на обучението, със създаване на механизми и координация с външни за системата на МВР факултети и ВУЗ-ове, които също предлагат подобен вид обучение.

Вътрешният министър напомни, че развитието на съвременната среда за сигурност върви през най-напредналите модели на информация. Задължение на Академията е да търси такива форми на модерно обучение, които да създадат умения за ползване на информацията – от нейното придобиване към анализ на данните и извеждане на тенденции чрез правилна съпоставимост на фактите.

Румяна Бъчварова очерта и някои от основните компоненти на организация на работата – съдържанието на образованието в това направление като основополагащо, качеството на преподаването, постигане на стабилно и съвременно ниво на обучение, включително и в тематичен план.

Като пример тя посочи темата за борбата с тероризма, която изисква внимателно следене и правилен прочит с цел извеждане на превантивната подготовка.

Румяна Бъчварова предложи на участниците в семинара да обсъдят създаването на съвет от специалисти – преподаватели в областта, който би могъл да бъде изключително полезен в изграждането на съвременен модел на обучение с гарантирано качество на добро образование.

Подкрепа за идеята изразиха както представители на Академията и висши училища извън системата на МВР, така и ръководители на структури в министерството – потенциални „ползватели“ на обучаваните.

Коментари

Задължително поле