Премиерът към министрите: Да не съм чул за повече пари и ресурси. Ще правите реорганизации! (стенограма)

"Ще си направите реорганизация и ще го направите. Не искам да чувам за повече пари за ресурси. Правите реорганизация и на базата на бюджетите се справяте."

Това казва премиерът Бойко Борисов по време на заседанието на кабинета в сряда. Поводът е решението за одобряване проект на Закон за храните, за което министърът на МОСВ Ивелина Василева казва, че "тази административна тежест, допълнителна, би означавала повече ресурс и административен, и финансов, което бих желала да бъде взето предвид при разработването на подзаконовата нормативна уредба към закона".

"Всеки път даваме толкова много пари и за неща, които изникват допълнително. Така и на МВР, и на ДАНС съм им казал да си направят реорганизация в едни от сферите, защото имат достатъчно хора там и като не им дадохме парите, те си я направиха. Така, че и вие на базата на възможностите си от администрацията правете поправки", отсича Борисов.

Пълният текст на диалога между премиера и министърката:

БОЙКО БОРИСОВ: Ивелина Василева!

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: Благодаря уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, Министерството на околната среда и водите подкрепя предложения законопроект. Ние представихме своите бележки, голяма част, от които бяха отразени, и министърът на земеделието и храните ме увери, че в последния вариант е отразено и желанието на министерството да се прецизира текстът и да се замени понятието „самостоятелно питейно битово водоснабдяване” с понятието „водовземане” в чл. 67 на законопроекта.

Във връзка с текстовете на чл. 67, ал. 2 и ал. 3 от проекта на новия Закон за храните ние считаме, че заявленията за издаване на сертификати за изворна и минерална вода, би следвало да се подават до органа, който предоставя административна услуга -Министерството на здравеопазването. След което органът, който предоставя административната услуга, да изисква информация по компетентност от Министерството на околната среда и водите и от басейновите дирекции, както и от други ведомства, които имат отношение към това.

Ние имахме разговори с колегите, беше проведена и работна среща вчера. Ние приемаме компромисно предложения текст на закона, но бих искала да направя следния коментар, че за да бъдат натоварени структурите на Министерството на околната среда и водите с нови ангажименти, би трябвало да се помисли и за обезпечеността. Имам предвид, че тази административна тежест, допълнителна, би означавала повече ресурс и административен, и финансов, което бих желала да бъде взето предвид при разработването на подзаконовата нормативна уредба към закона. Наредбата, която предстои да бъде въведена в съответствие с текстовете на Закона за храните.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво ще рече ресурс?

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА: По наши изчисления това би изисквало допълнително човешки ресурс и както казах административната тежест означава необходимост да се обработват по-голям обем преписки и документация.

БОЙКО БОРИСОВ: Ще си направите реорганизация и ще го направите. Не искам да чувам за повече пари за ресурси. Правите реорганизация и на базата на бюджетите се справяте. Всеки път даваме толкова много пари и за неща, които изникват допълнително. Така и на МВР, и на ДАНС съм им казал да си направят реорганизация в едни от сферите, защото имат достатъчно хора там и като не им дадохме парите, те си я направиха.

Така, че и вие на базата на възможностите си от администрацията правете поправки.

Коментари

Задължително поле