COVID-19 увеличи плащанията с карта

Дебитните карти, които служеха предимно за теглене на пари в брой, все повече се използват за ежедневни плащания.

Пандемията промени потребителските навици

Разплащанията са нараснали с 13% през миналата година, достигайки 35 трилиона долара, показва проучване на агенцията Retail Banking Research

Парите в брой се ограничават още по хигиенни причини

Ново проучване на агенцията Retail Banking Research (RBR) показва продължаващ силен ръст на картовите плащания. Според доклада “Глобални данни и прогнози за платежни карти до 2025 г.” през 2019 г. те са се увеличили с 13%, достигайки 35 трилиона долара Има редица фактори, движещи тази впечатляваща тенденция.

В развиващите се икономики държавните инициативи за финансово приобщаване на населението продължават да насърчават хората да откриват банкови сметки. В по-зрелите пазари, безконтактните технологии навлизат все повече, а през 2020 г. използването на пари в брой допълнително се ограничава поради здравословни и хигиенни съображения, свързани с COVID-19.

Извън Китай, делът на UnionPay е само 1% 

UnionPay държи най-голям дял, с 45% от глобалните картови плащания. Това до голяма степен се дължи на статистиката в Китай, най-големия пазар в света, където на UnionPay се падат 93% от общия обем транзакции. Докладът на RBR показва, че употребата на карти в Китай продължава да расте. Основната причина е, че дебитните карти, които в миналото са служели предимно за теглене на пари в брой, все повече се използват за ежедневни плащания.

Visa (включително брандовете є Visa Electron, V PAY и Interlink) и Mastercard (включително Maestro и Mastercard Electronic) са втора и трета по големина схеми в света, със съответно 27% и 18%. Анализът на RBR обаче показва, че ако Китай бъде изключен, картината е значително по-различна - тогава Visa става най-голямата схема с 39%, следвана от Mastercard с 32%. На UnionPay се падат едва 1% от плащанията извън Китай, което подчертава огромното влияние на страната върху глобалните пазарни дялове.

Делът на местните схеми леко нараства, достигайки 4%

Въпреки че остават сравнително редки, те се развиват доста бързо, особено на пазари, където се ползват с правителствена подкрепа, например в Русия и Индия. Иран също притежава голяма вътрешна картова схема, тъй като поради международните санкции картите, издадени в страната, са само за местна употреба.
Възходът на електронната търговия предоставя допълнителни възможности за международните картови организации

Картовите плащания отново бележат силен ръст, особено на фона на COVID-19 

Остава да се види как точно се представят организациите една спрямо друга. Даниъл Доусън, ръководещ проучването на RBR, коментира: “Все още има потенциал за растеж в Китай, а следователно и за UnionPay, тъй като все повече потребители от селските райони се приобщават към банковата система. Същевременно, възходът на електронната търговия предоставя допълнителни възможности за международните схеми като цяло”.

Коментари

Задължително поле