Електронните услуги в България – как лесно да взаимодействаме с администрацията

Интернет, персоналните компютри и мобилните телефони революционизираха живота ни и днес всички сме свикнали с по - бързия достъп до информация, във всеки един момент от денонощието в сравнение с миналото. Тази революция се пренася и в публичния сектор чрез електронното управление и очакванията ни като граждани за бърза, сигурна и спестяваща време комуникация с администрацията. Държавите по целия свят признават значението и предимствата на електронното управление и търсят решения за оптимизиране на административните  услугите за гражданите и бизнеса.

От 2015 г. насам Оперативна програма „Добро управление“ е основният инструмент за осъществяване на електронното управление в България. С финансовата подкрепа на ЕС са финансирани 56 мащабни проекта, насочени към електронни услуги, информационни портали и системи, които спомагат както за развитие на услугите в областта на електронното управление и разширяване употребата на ИКТ от страна на публичните администрации, така и за  опростяване на бизнес средата и намаляване на бюрокрацията. Само по Оперативна програма „Добро управление“ са реализирани над 450 електронни услуги – спестяващи време и достъпни от различни видове устройства.

Информационна кампания „Времето ти е от значение“ стартира в началото на септември и насочи вниманието към електронното управление . В нея се предоставя информация за резултати от приключили проекти и редица електронни услуги, както и начина на ползването им,  финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ .

В рамките на кампанията, се представят ключови системи и портали на разбираем и достъпен за широката общественост език като се стимулира тяхното използване. Основен канал за комуникация е специално създадената страница във Facebook “Времето ти е от значение“, в която са представени електронни услуги, предоставени от Национална Агенция за Приходите, Национален Осигурителен Институт, Агенция по Вписванията и др. администрации както и портала EGOV.BG – единна входна точка за достъп до електронни услуги и важен елемент от ключовите хоризонтални системи на електронното управление, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“. В EGOV.BG, всеки гражданин има достъп в удобно време и от удобно място до над  1844 административни услуги и 502 администрации, в повечето случаи и на по – ниска цена.

Цифровата трансформация е продължителен процес, а финансова подкрепа от Оперативна програма „Добро управление“ е само един от инструментите по пътя на неговото развитие, внедряване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и стопански живот.  Другият фактор са гражданите и бизнеса.

“Трябва да осъзнаем, че в условията на цифрова трансформация потребителите са двигател на промяната. – сподели г-жа Ирена Първанова (Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“).  От нас, гражданите зависи, да имаме електронен подпис, да се информираме и да ползваме електронни услуги, платформи и системи, предоставени от администрацията. Затова нашето послание е: Използвай електронни услуги – защото… Времето ти е от значение!“

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 280 469 251 евро (европейско и национално финансиране) и основният инструмент на Република България за реализиране на електронното управление, административната и съдебната реформа. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за програмен период 2014-2020 г. и е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система  гражданския сектор.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини