Обезопасиха 100 електрически стълба за опазване на птиците

EVN и "Зелени Балкани" обезопасиха 100 електрически стълба за опазване на птиците в защитена зона "Сакар", част от екологичната мрежа НАТУРА 2000, съобщиха от централата на ЕVN в Пловдив. Обезопасяването бе извършено от сътрудници на EVN в Свиленград и включваше монтиране на изолации на рискови за птиците стълбове в района на проекта на Зелени Балкани "Възстановяване на белошипата ветрушка".

По този начин ще се осигурят безопасни условия не само за белошипите ветрушки, но и други видове като царски орли, щъркели и други птици, които често използват елементите от електроразпределителната мрежа като места за кацане, почивка или гнездене.

В рамките на тези дейности предстои да бъдат обезопасени още 100 стълба на територията на защитена зона "Бяла река" в община Ивайловград и защитена зона "Крумовица" в община Крумовград. По този начин ще се редуцира броя на птиците, ставащи жертва на необезопасени стълбове и проводници и ще се намалят случаите, в които електричеството се прекъсва от сблъсък на птици с елементи от електроразпределителната мрежа.

"Зелени Балкани" и EVN работят съвместно в тази насока от дълги години и са осъществили различни инициативи - изолиране на електрически стълбове и проводници, обезопасяване на щъркелови гнезда, спасяване на бедстващи щъркели, организиране и провеждане на обучения за повишаване на капацитета на експертите и др.

Коментари

Задължително поле