“Милан“ преговаря с Манджукич

MOSCOW, RUSSIA - JULY 11, 2018: Croatia's Mario Mandzukic (L front) scores past England’s goalkeeper Jordan Pickford (back) supported by John Stones in their 2018 FIFA World Cup semi-final match at Luzhniki Stadium. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Âðàòàðü ñáîðíîé Àíãëèè Äæîðäàí Ïèêôîðä (ñëåâà) ïðîïóñêàåò ãîë â ïîëóôèíàëüíîì ìàò÷å ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó - 2018 ìåæäó ñáîðíûìè êîìàíäàìè Õîðâàòèè è Àíãëèè.  öåíòðå - èãðîê ñáîðíîé Õîðâàòèè Ìàðèî Ìàíäæóêè÷ çàáèâàåò ãîë, ñïðàâà - èãðîê ñáîðíîé Àíãëèè Äæîí Ñòîóíñ. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Ръководството на „Милан“ стартира преговори със свободния агент Марио Манджукич. Техническият директор Паоло Малдини, както и спортният директор Рики Масара са натоварени със задачата да убедят бившия хърватски национал да акостира на „Сан Сиро“. Манджукич има солиден опит в Серия А, където игра четири години и половина за „Ювентус“. За последно 34-годишният нападател игра в катарския "Ал-Духаил", където остана едва 6 месеца.

В същото време "Юве", бившият тим на тарана, достигна до 1/4-финалите за Купата на Италия след 120 минути. Гол в продълженията на Хамза Рафия донесе 3:2 над „Дженоа“. В следващата фаза „старата госпожа“ чака победителя от СПАЛ и „Сасуоло“, докато „Интер“ приема градския съперник „Милан“. 

Коментари

Задължително поле