Парите от ЕС вдигнаха заплатите с 8,4%

Парите от ЕС са довели до повишаване на заплатите с 8,4% за периода от 2014 г. до края на 2020 г. Наред с БВП на страната е нараснал с 8,3% спрямо базисния сценарий без евросредства. Това показва анализ на експертите на министъра на финансите Кирил Ананиев за ефекта на фондовете на ЕС върху родната икономика.

Икономиката нарасна с 8,3% благодарение на фондовете на Европа

През втория за страната програмен период (2014–2020 г.) е получен достъп до средства от ЕС в размер на 9,9 млрд. евро. В сравнение с периода 2007–2013 г., разполагаемият ресурс е по-голям с 5,2%. През 2020 г. беше получен достъп до допълнителни средства по програмите с индикативен размер от 636 млн. евро от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19 (REACT-EU). 

Към 31 декември 2020 г. реално са усвоени 54,4% от средствата от ЕС. Извършените плащания по програмите са на обща стойност малко над 6,36 млрд. евро, като 5,371 млрд. евро от тях са от ЕС. През първия за страната програмен период (2007–2013 г.) беше получен достъп до средства от ЕС в размер на 9,4 млрд. евро. като ефектът от тях беше повишаване на БВП с около 12% и на работните заплати с близо 15% над базисния сценарий при липса на пари от ЕС.

Средствата от ЕС подпомагат българската икономика по няколко направления. Те водят до увеличение на инвестициите на частния бизнес, до разкриване на нови работни места, а от там до повишаване на доходите и потреблението.

Един от най-съществените ефекти от усвояването на парите от ЕС, със силно положително въздействие върху българската икономика, е нарастването на обема на частните инвестиции – с 23,7% за периода 2014-2020 г. Това води до увеличение на производителността на труда и е предпоставка за повишението на заплатите и на Брутния вътрешен продукт на страната.

Друг изключително важен положителен ефект е намаляването на безработицата. В резултат на усвояването на парите от ЕС за периода 2014-2020 г. безработица в страната е с 6,14 процентни пункта по-ниска отколкото би била без притока на тези средства. В същото време, броят на работещите граждани е нараснал с 13,7%. Това води до увеличение на доходите на домакинствата и на производителността на труда. В резултат на нарастването на възнагражденията и заетостта потреблението се е увеличило с 10% спрямо базисния сценарий без пари от ЕС. 

Ефектът от парите от ЕС върху цените е минимален – увеличение на инфлацията само с 2,6% за периода 2014–2020 г. Увеличаването на доходите на хората в малка страна като нашата, която не може да влияе на световните цени, по-скоро рефлектира в повишаване на вноса. Това се потвърждава от данните за ефекта на парите от ЕС. Усвояването на европейските средства е довело до нарастване на вноса с 9,3%. Това от една страна е свързано с по-високия растеж на доходите, а от друга произтича от повишения внос на суровини и материали за производството, както и на нови машини, оборудване и технологии.

Същевременно износът също леко нараства - с 0,8%. Но в дългосрочен план очакванията са парите от ЕС да доведат до значително подобрение на конкурентоспособността на икономиката ни и увеличение на износа. Като това ще се дължи на по-високата производителност на труда и ефективност на производствения процес чрез използване на по-производителни и суровинно-спестяващи оборудване и технологии.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси