Административният съд отказа да спре встъпването на длъжност на новото ръководство на ВТУ

Мотивите на магистратите са, че така може да се блокира работата на висшето учебно заведение

Административният съд във Велико Търново отказа да спре встъпването на длъжност на новото ръководство на ВТУ. Магистратите са сезирани с оспорване на решенията на Общото събрание на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ от 20 май за избор на ректор за мандат 2019 година – 2023 година и за избор на председател на Общото събрание. В жалбите срещу тези административни актове се съдържат и особени искания за спиране на допуснатото предварително изпълнение. Решаващите състави и по двете дела са отхвърлили тези искания.

Мотивите на двата съдебни акта са аналогични – решенията за предварително изпълнение са обосновани от важни обществени интереси и предотвратяват блокиране на работата на учебното заведение. Изложени са съображения, че съдебното производство и по двете дела не би могло да приключи преди предстоящата съдебна ваканция, а в този период от време се налага вземането на важни решения от значение за бъдещото функциониране на университета – приключване на кандидатстудентска кампания, утвърждаване на такси, учебни планове, брой докторанти,графици и не на последно място изплащане на трудови възнаграждения.

"Законът за висшето образование не предвижда изпълняване на длъжностите след изтичане на мандата до влизане в сила на решение на Общото събрание за избор, което практически оставя университета без съответния орган, а това води до преустановяване работата на институцията", се казва в съдебното решение.

Определението по административно дело е оспорено с частна касационна жалба пред Върховния административен съд.

Коментари

Задължително поле