Ако Франкфурт стане Лондон

А Германия - финансовия център на Европа

Твърд или мек ще бъде предстоящият Брекзит - все още не е ясно. Във всеки случай обаче Франкфурт се подготвя за излизането на британците от ЕС, а времето играе в негова полза. Различни финансови институции скоро трябва да вземат решение къде да останат – в Лондон или в ЕС. И шансовете някои от тях да предпочетат Франкфурт никак не са лоши.

Конкретно градът на Майн би спечелил при благоприятно за него решение на следните три въпроса: къде ще се преместят евроклиринговите операции, европейският банков надзор /ЕВА/ и многото други чуждестранни банки.

Ежедневно евроклиринговите къщи извършват сделки за около половин трилион евро. По този начин банките се подсигуряват срещу валутните колебания или промените на лихвения процент. Но и големите износители също се подсигуряват срещу колебанията на финансовите пазари.

Политиците виждат голямото значение на този бизнес и си дават сметка колко е важен въпросът къде да бъде преместен банковият надзор на тези сделки. Лондон се наложи пред Европейския съд, че евроклирингът трябва да бъде преместен в ЕС, но не задължително в еврозоната. Става дума преди всичко за правата за интервенция на надзорните власти. Според държавния парламентарен секретар от финансовото министерство Михаел Майстер, евроклирингът трябва да бъде изтеглен от Лондон. Защото, дори британците да признаят напълно европейското право и Европейския съд, въпросът за надзора върху тези сделки няма да бъде решен.

(Със съкращения)

##########

Коментари

Задължително поле