Софийският апелативен съд прекрати делото срещу Христо Бисеров

Софийският апелативен съд прекрати делото срещу бившия депутат от ДПС Христо Бисеров за конфискация на имущество за близо 2 млн. лв., съобщава „Лекс Нюз”. Причината – в противоречие с европейското право се оказват спешните законови промени, с които стана възможно да се извърши гражданска конфискация и без

съдебно решение, потвърждаващо вина.

Бисеров вече беше оправдан за данъчни и валутни престъпления, а прокуратурата даже не го обвини в пране на пари. До прекратяване на редица дела се стигна след определение на Върховния касационен съд, според което конфискацията е недопустима след прекратяване на наказателното производство.

Така управляващите спешно закърпиха Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и в него беше записано, че и доказано невинни могат да бъдат обект на подобно производство. Председателят на съда Даниела Дончева, която е и начело на второинстанционния състав по делото на Бисеров, пише в определението си, че новите законови текстове са в остро противоречие с Директива 2014/42/ЕС за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.

Там конфискацията е ясно обвързана с конкретно престъпление: „Директивата предвижда конфискация на средства и облаги, но само при извършено престъпление, в която хипотеза очевидно не попада случая, при който липсва влязъл в сила акт на съда, с който да бъде установено по категоричен и безспорен начин факта на извършване на престъплението от конкретно лице”. Дончева прилага текста от европейското право, който е с предимство пред националното законодателство и поради това прекратява делото.

Коментари

Задължително поле