Първи заразен с коронавирус в Швейцария

Съвместно заседание на правителствата на България и на Гърция ще се проведе утре в Александруполис

Блокираната българка в хотел в Тенерифе: Не ни разрешават да излизаме

До 10 000 лв. ще струват на общините всеки километър път без винетка

Унищожиха невзривен боеприпас, открит край Ямбол

ВАР още от старта на идния сезон

Осъдиха 80-годишна варненка за телефонни измами Баба Веселинка паднала в капана след опит да прибере пари от прокурор

Стопанската академия е единственото българско висше училище със сертификат от Европейската комисия Той е за магистърска програма по митнически контрол

Президентът Радев: От правителството зависи въвеждането на еврото да бъде с икономическа и социална интеграция

Превозвачите връщат наети устройства за тола след три месеца Прекратяват контактите по-рано при промяна в собствеността на камиона или автобуса

Външно потвърди: Българско семейство е под карантина в хотел в Тенерифе, в контакт с тях сме

8 ученици от Кърджали се прибират по спешност от Италия заради коронавируса

Българска асоциация на заведенията опроверга Борис Бонев за незаконно строителство на „Витошка“

Никол Шерцингер във фатално черно

Варна влиза в онлайн платформа за българите в чужбина

Без АЕЦ “Белене” се лишаваме от атомна енергетика Бъдещата реализация на проекта не може да стане без пряко участие на „Атомстрой­експорт“

Истината ще стане известна едва след провеждане на прозрачна състезателна процедура

Дебатът около отговорите на въпроса “има ли нужда България от нова ядрена централа?” е с претенция да влезе в класациите на “Гинес” за най-продължително дискутирания енергиен проект в света. Към днешна дата са изминали 37 години от декларативното решение на държавата през 1981 г. тази централа да се строи. С последното решение на сегашното правителство за отмяна на забраната от 2012 г. за строителството на АЕЦ “Белене”, дебатът излиза от публичната фаза, досега семантично инкорпориран между тезите за “нероден Петко” и “ефектът на Дънинг-Крюгер”*, с което, надявам се, ще се даде възможност окончателното решение да бъде взето от професионалистите. Не искам да бъда разбран неправилно, но в този дебат съм повече от 20 г. и, за съжаление констатирам, че професионалното начало в него става все по-слабо и “размито”.

Очевидно е, че днес АЕЦ “Белене” не се вписва в реалностите на ценово и режимно небалансираната ни електроенергийна система. Нова базова ядрена мощност от около 2200 Мвт сега, би поставила енергийната ни система в тежък режим на управление и балансиране.

Ако направим проекция към 2030 г., картината ще изглежда коренно различно от сегашната, по редица причини, по-съществените от които са:

Лицензът за експлоатация на 5-и блок с удължаването от 10 г. ще изтече през 2027 г. и с последваща опция от 5 г., евентуално до 2032 г., а за 6-и блок – 2031 г., (36 г.). След тези оптимистични срокове ще се наложи да се простим с ядрената си енергетика и ще лишим енергийната система от 2150 Мвт базова, надеждна, беземисионна мощност, която е на разположение 24 часа в денонощието, около 8000 часа годишно, инвариантна по отношение на природно-климатичните фактори.

От друга страна, действията на правителството за “дерогация” на новата емисионна референтна рамка на ЕС, по всяка вероятност ще имат успех и, при определени условия, може да удължи експлоатацията на нашите ТЕЦ на въглища и след 2030 г., но това не означава, че ще можем да ги експлоатираме.

Опасността за ТЕЦ-овете идва от планираното от ЕК увеличаване на цената на емисиите СО2. Като доказателство – през февруари м.г. цената на тон СО2 беше 5,35 €/тон. Сега е 13,86 €/тон. По оценката на прогнозите, отразени в разработката на Центъра за изследване на демокрацията “Пътна карта за развитието на българската електроенергетика до 2050 г.: основни жалони”, а именно, че “Моделираното увеличение на цената на емисиите следва референтния сценарий на ЕС за 2016 г., който показва, че цената на един тон емисии въглероден двуокис се покачва от 33 евро през 2030 на 88 евро през 2050”. Тази прогноза, с висока степен на вероятност показва, че ще се наложи да изведем от експлоатация нашите ТЕЦ-ове по чисто икономически причини. При емисионен коефициент 1,41 тона СО2 за 1 Мвтч ще се наложи, в най-добрия случай, да плащаме 46,53 €/Мвтч емисии СО2 при нулева цена на тока, или, само за емисии на ТЕЦ-вете, ежегодно следва да плащаме около 586 млн. евро. Това означава цена на тока за най-евтината ни централа ТЕЦ “Марица-изток”2 от порядъка на 100 €/Мвтч. Дори да приемем силно завишените прогнози за цена на електроенергията от нова АЕЦ в размер на 80 €/Мвтч, ще икономисаме 586 млн. евро от емисии и не по-малко от около 252 млн. евро от разликата до 100 €/Мвтч на ТЕЦ-овете. Това означава изключително добро пазарно експониране на новата АЕЦ, още през 2030 г.

Само тези два аргумента показват огромния риск – в периода 2030 -2035 г. да формираме дефицит в електроенергийния ни баланс между 4000 и 5000 Мвт базова и подвърхова мощност.

Важно е да отбележим, че през 2032 г. изтича срокът на експлоатация, икономически и технологически, на основните ни фотоволтаични електроцентрали, монтирани през 2012 г. Това означава нови инвестиции и преференциални цени, в най-добрия случай, около 80 €/Мвт – съизмерими със завишените прогнозни цени за нова АЕЦ, но с тази разлика, че при еднаква инвестиция за АЕЦ и ФЕЦ срокът за експлоатация на последните е три пъти по-малък. Така например, за замяна на 2020 Мвт ядрена мощност са необходими 13 333 Мвт “на пик” ФЕЦ, за строителството на които са необходими същите 10 млрд.евро, както за АЕЦ, но за срок за експлоатация 20 г., а не 60 г.

С тези няколко аргумента, които не изчерпват останалите, коментирани в публичното пространство, става ясно, че след 2030 г. нова АЕЦ е не просто необходима, а крайно необходима, за да имаме енергийна система въобще. Практиката показва, че варианти с “виртуални централи”, т.е. внос на електроенергия, не са икономически и стратегически балансирани.

Спорът за прогнозната цена на електроенергията от нова АЕЦ е безпредметен, защото може да се извърши само на базата на публичен, сертифициран финансов модел, при сравнимост на инвестиционните и експлоатационните разходи, планирана норма за възвращаемост на собствен и привлечен капитал, цената на финансовия ресурс, амортизационния модел, срокът за откупуване, данъчния модел и т.н.

За да се включа и аз в този дебат за цената, твърдя, че при 40 €/Мвтч проектът е с лоши параметри, при 60 €/Мвтч – с оптимални; при 70 и 80 €/Мвтч – свръх ликвиден. Моделът, по който са получени тези резултати, се базира на лицензиран модел, използван през 1998 г. при преговорите на “Булгаргаз” с “Газпром” и допълнен с елементи от моделите за ценообразуване за “американските” ТЕЦ-ове и моделът на HSBC.

Последното решение на правителството за рестарта на проекта за строителство на нова ядрена мощност на площадка “Белене“ дава отговор на редица дискутируеми досега в публичното пространство въпроси, което съвпада с моето мнение, отразено в публичното пространство, а именно:

Централата ще се изгражда на площадка “Белене“;

Държавата ще апортира направените досега разходи като дялово участие в собствения капитал на проекта, в размер, не по-малък от 34 % (блокираща квота). При прогнозен бюджет на проекта 10 млрд. евро (завишен не по-малко с 20%) и при потвърдена оценка на досега направените разходи в размер на 1,5 млрд. евро и при отношение “собствен/привлечен» капитал – 30%/70%, размерът на дяловото участие на държавата може да достигне до 49%;

Участието на ДП “РАО” в работната група при формулиране на решението на правителството е гаранция, че въпросите за съхранение на отработеното ядрено гориво и управлението и съхранението на радиоактивните отпадъци имат своето нормативно и проектно решение;

Участието на Китайската национална ядрена корпорация като инвеститор в проекта може да бъде само след участие в открита състезателна процедура с другите потенциални участници и е твърде спорно, ако е свързано с желанието да се монтират реактори, китайско производство, нелицензирани на територията на ЕС;

Всеки участник в процедурата е “добре дошъл”, ако приеме предварителните условия: да не изисква държавна гаранция за неговия дял в собствения и привлечен капитал; да не изисква договор за задължително изкупуване на преференциална цена (договор за разлики) на произведената от АЕЦ електроенергия.

Разбира се, че бъдещата реализация на проекта не може да стане без пряко участие на “Атомстройекспорт”, като ИДС (инженеринг, доставка, строителство) контрактор (по правилата на ФИДИК), възможно и като инвеститор.

Новият елемент в ролята на руската страна е потвърдената готовност да извърши препроектиране “в движение”, за хармонизация на оборудването на ядрения остров – руско производство с електро генериращата част и системите за управление, производство на ЕС и/или САЩ.

Най-накрая – истината за бъдещето на проекта за изграждане на нова АЕЦ на площадка “Белене” ще стане известна едва след провеждане на прозрачна състезателна процедура за потенциалните инвеститори. Тяхното наличие или отсъствие ще реши съдбата на проекта окончателно и ще даде отговор относно оценката за “жизненост”, надеждност, ядрена безопасност, конкурентоспособност и др.

Писмата за намерения от редица инвеститори ще станат реалност при закупуването на тръжните документи, подаване на обвързващи оферти, подкрепени от “гаранции за участие” в размер, не по-нисък от 500 млн. евро.

При обявяване на открита тръжна процедура до края на т.г. можем да очакваме “първи бетон” в началото на 2020 г. Отчитайки готовността на оборудването на ядрения остров, първият реактор следа да заработи не по-късно от 2028 г., а вторият – 2030 г.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (16)

 1. ;много здраве на футболиста -какво ще прави в този ГѝОЛ сега

 2. има ли ток, има и бизнес. Белене, ако иска може да продава и 2 ст., другите да му мислят. Второ, едно е да искаш да „напляскаш руснаците“, друго е да платиш реални млрд обезщетение за поръчано оборудване. Така че ГЕРБ правилно излизат от махмурлука Дянков и влизат в реалните проблеми!

 3. Знаем, че управляващите от всички цветове на тази територия горят от желание да „усвоят“ едни пари. А най-много пари се усвояват при строителство на големи обекти.Дали са нужни? На кой му пука – примера Цанков камък, дето ще се изплати към 3000 година и е златен за поддръжка… Но предвид разликата в качеството на строителството от преди 30 години и сега, съм сериозно притеснен – ако построят некачествено магистрала ( Тракия) ще си разбиеш колата, но ще стигнеш. Ако построят АЕЦ не както трябва – последствията ги имаме в Украйна на едно място завършващо на „бил“. А автора на статията може да разтяга каквито си иска локуми…Смешници…

 4. Не е ясно защо хора които разбират от енергетика колкото магаре от музика, бързат да изсипят съдържанието между ушите си. Което аз наричам бял ганглий. Повечето хора разбиращи цялата ситуация около АЕЦ „Белене“( включително този професор), са наясно че отдавна трябваше да имаме втора АЕЦ. Само че политическите помияри, като тук споменатия Дянков, като Делян Добрев, като разни евтини платени журналисти тип Цв. Ризова и други, направиха така, че специалистите да се отдръпнат отвратени. Аз също следя случая с втората АЕЦ и съм забелязал, че против нея са само онези които нищо не разбират от енергетика и икономика. Но те са най-гръмогласни, затова разбиращите се погнусяват. За съжаление помиярите взеха трайно властта в България и съсипват вече 30 години всичко стойностно и полезно за държавата. Затова нямаме АЕЦ, нямаме „Южен Поток“, нямаме армия и въоръжение, нямаме образование и мислещи хора. Има само корупция, политици които се надупват и продават на всеки, също такива журналисти, гърчещи се плужеци, които ни определиха дъното на Европа и ни наредиха там !

  1. Абсолютно си прав.
   Според мен двигателят за създаване на токсична атомсфера около проектите Белене и Южен поток бяха не медийните лакеи, а Бойко Борисов с голямата си манипулативна уста и неговите слуги от партия ГЕРБ.

 5. Членът на БКП Борисов
  Както и дупе да върти
  Накрая на ПУТИН
  Ще се поклони…

  Будь Эдоров,
  Енергетик Петров
  / беэ топло няма любов/

 6. Тази централа може да е построена или не.

 7. Много добър и разбираем, и за неспециалистите, анализ на професора. Колкото до камъните в градината на Борисов, спирането на проекта през 2012 г. беше оправдано поради липса на стратегически инвеститор. RWE напусна проекта през 2009 г., ако си спомняте. Освен това, през 2009 г. започна кризата. Дано сега се намери инвеститор, защото 20 млрд. лева са непосилни за държавата ни, както тогава, така и в момента.

  1. Борисов с ГЕРБ спряха истерично както Белене, така и Южен Поток.
   Каквото е било посято, това ще се жъне…

  2. Шизи, Боко спря белене въпреки референдума и след посещение от бвашингтон… за да угоди на евроатлантическите ни партньори.
   Това са фактите.

 8. АЕЦ Белене – някои русофилски изчадия вече имат нощни полюции, в резултат на мокрите си сънища.

 9. Крадецо бойко има много милиарди, за това АЕЦ Белене не трябва да бъде с държавно участие. След ЧЕЗ крадеца бойко решил да се обзаведе със собствен АЕЦ. Браво на печелившия, а балъците остават само с ветеро за таратора. Между другото така наречените американски ТЕЦ-ове са си чисто и просто на драгалевския мангал, от него се учи бойко. Па и като се засилиха да махат американските тецове на костов, ще рече, че го рекетират. А пък всички костовисти злязоха на протест против АЕЦ Белене, за да не секне парата към костов от американските му тецове.

 10. Личния шафьор на -м-а-н-г-а-л-а- костов стана от -т-ъ-п-а- селска пръчка голем спец в енергетиката, защото драгалевския -м-а-н-г-а-л- требе да има доверено лице там в американските му тецове.

  1. Че те повечето около боко са селски пръчки. Останалите – пребоядисани партийци.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.