Без конфискация на имоти при прекратено наказателно дело

Съдебната палата в София

Тепърва от комисия „Антикорупция” изчисляват за колко казуса се отнася решението

Прекратяването на наказателното производство е абсолютна пречка да се води дело за отнемане на незаконно придобито имущество. Това заяви вчера в тълкувателно решение Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). То е подписано с особено мнение от 11 върховни съдии, които смятат, че т.нар. гражданска конфискация на имущества не е обвързана с наказателния процес.

Тълкувателното дело е образувано през 2016 г. по и се отнася само до дела, водени по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г., който бе отменен в началото на тази година с новия антикорупционен закон, в който е фигурира и гражданската конфискация. Тепърва от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество ще изчисляват колко случая ще бъдат прекратени. Решението на ВКС не се отнася до изрично записаните в закона изключения, че проверката на имуществото продължава и след като наказателното производство е прекратено поради амнистия, изтекла давност, невменяемост, смърт на дееца и др. Съдиите обаче не сочат какво става с процесите за имущества на хора, които са били окончателно оправдани по водени срещу тях наказателни дела.

Коментари

Задължително поле