Белите и разкаянието

Това е единствената идентичност, която все още им е разрешена

Всеки бледолик трябва да се извини за привилегията си

В САЩ, както скоро и във Франция, всеки бледолик трябва да признае своята привилегия още в детската градина и да се извини за нея. Единствената идентичност, която все още е разрешена на белите, е идентичността на разкаянието. Професорите на срама, неофеминистите, деколонизаторите, подкрепящите туземците, се размножават бързо и ни призовават да се покаем...

Западът е единствената култура, която публично се разграничи от своите престъпления, колониализма, империализма и робството. Освен това Европа роди движението за премахване на робството, много преди Африка и Америка. Ето това не могат да ни простят: да бъдем съвестта на планетата. Цялото това бълнуване за расите цели да ни накаже, защото разкрихме насилието, присъщо на човешките общества.

Белият човек може да е извършил ужаси, но той е изобретил също човешките права и е измислил понятието „престъпление срещу човечеството“, неща, които не идват нито от Азия, нито от Африка, нито от Латинска Америка. Ако белият дявол не съществуваше, той трябваше да бъде измислен.

Защо вината се приписва само на Запада? Защото само той призна варварството си, докато другите се ограничават до предпазливо отричане: Китай, жестокостите на Мао, Турция, арменския геноцид и т. н. Ако искате безнаказаност, отричайте, отричайте всичките си мерзости и ще ви оставят на мира.

Лозунгът на многообразието трябва да се приеме буквално: няма достатъчно представители на малцинствата в оркестрите, операта, киното? Добре. Тогава нека играем по правилото за реципрочност и на другите континенти. Няма достатъчно многообразие на половете, расите в Африка, Китай, Индия, трябва навсякъде да се сложат бели, жени, ЛГБТ, за да постигнем човечеството на дъгата, за което мечтаят нашите нови кръстоносци. Но, разбира се, многообразието се изисква само от нас, нашата кожа е виновна, другите народи се къпят в невинността на цвета на плътта си. Посочването на белия човек за изкупителна жертва е встъпление към нова сегрегация. Назоваването на изкупителна жертва винаги означава призоваване към убийство, към линчуване. А зад антибелия расизъм, като негова дълга сянка, откриваме омразата към евреите.

(Със съкращения, превод “Гласове”)

Коментари

Задължително поле