Бизнесът спестил 120 млн. лв. за година

Бизнесът е спестил 120 млн. лева за една година от намаляването на административната тежест. Данните посочва министърът на икономиката Божидар Лукарски в отговор на питане на депутатите Кирил Цочев и Светослав Белемезов.

На 25 май 2015 г. правителството прие Трети план за намаляване на административната тежест на бизнеса, който се отнася за периода 2015-2017 г. Той съдържа 130 мерки, които трябва да донесат облекчения за бизнеса в размер на 144,5 млн. лв. годишно. “До момента са изпълнени 38 мерки.

В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 120 млн. лв. годишно, или с 22% от планираното намаление с 30%”, пише министърът на икономиката.

Коментари

Задължително поле