Бойко Атанасов иска да е главен прокурор със Среден 3 по Наказателно право

Бойко Атанасов иска да е главен прокурор с оценки от "Среден" 3 по Наказателно право и Наказателноправни науки, колаж: "Правен свят"

Във всяка от досегашните шест процедури за административен ръководител, в които е участвал следователят Бойко Атанасов, той е представял дипломата си за завършено юридическо образование в Югозападния университет "Неофит Рилски". От нея става ясно, че иска да стане главен прокурор с оценка "Среден" 3 по Наказателно право, съобщи "Правен свят".

Нещо повече, дори на държавния изпит по Наказателноправни науки, действащият следовател също има тройка. Същата крайно незадоволителна оценка Атанасов има и по Гражданскоправни науки, както и по основополагащи предмети от специалността "Право" в българските университети, като "Римско право" и "Общо учение за държавата". Меко казано странната нагласа на Атанасов към професионалните му задължения и силното му желание да си позволява да коментира (почти) като крайна инстанция работата на съдебната власт намират своето обяснение в оценката от "Среден" 3 и по предмета "Устройство на съдебната система".

Общодостъпният документ, с който Бойко Атанасов доказва, че е юрист, сочи, че т.нар. "граждански кандидат" на "БОЕЦ" за "обвинител №1" има среден успех от курса на обучение – "Добър" 4,30, а от държавните изпити – "Добър" 4. Успех, който със сигурност не би дал възможност на Атанасов да стартира успешна кариера в престижна адвокатска кантора, където практиката е да се канят студенти на стаж с минимален успех от "Отличен" 5,50 и нагоре. Разбира се, в държавната администрация и съдебната система такива условия няма. Но, ако днес Атанасов трябваше да се явява на изпит за младши следовател, то съществува теоретичната възможност, той да не успее да стане такъв, именно заради незадоволителния му успех от дипломата за юрист. При еднакъв бал от писмения и устния изпит на кандидатите, следващият критерий за класиране e именно оценките от документа, удостоверяващ завършеното висше образование.

Освен, че фактите от биографията му на следовател, съчетани с оценките от дипломата от Югозападния университет, не говорят много добре за професионалната пригодност на Бойко Атанасов, то персоната му силно контрастира с всички онези изявени юристи и действителни кандидати за главен прокурор, които са били издигани през годините, а най-вече и с последните трима "обвинители №1". Двама от тях са професори именно по Наказателно право и Наказателноправни науки, а за третия само преди дни проф. Огнян Герджиков сподели, че е бил впечатлен от знанията му като студент. На този фон от дипломата му разбираме, че Бойко Атанасов дори няма специализация. Всичко това показва, че в епохата на "фалшивите новини" много лесно, със средствата на манипулациите и пропагандата, персони, с меко казано спорни професионални качества, могат да бъдат лансирани за отговорни постове и дори да се правят абсурдни опити за тяхното героизиране.

Коментари

Задължително поле