Българите разделени 50:50 за живота преди 10.XI.1989 г.

Поръчката е на евродепутата Андрей Ковачев от ГЕРБ

Българите са раздвоени по въпроса дали годините от Освобождението до 9 септември 1944 г. са били добри или лоши години за България. Еднакъв е процентът и на хората, които искат да живеят след 10 ноември 1989 г. и преди 10 ноември 1989 г. Респондентите са поставени в ситуация да избират в кой период биха предпочели да живеят – в сегашния, след 10 ноември 1989 г. или в този преди промените. Обществото е напълно раздвоено в отговорите на този въпрос, като всяка една от опциите събира по 41% от отговорите.

Това са само част от основните изводи на първата част от национално представително проучване на изследователски център “Тренд” за нагласите на българите за исторически периоди и личности, възложено от евродепутата Андрей Ковачев от групата на ЕНП. Позитивните и негативните асоциации за периода от Освобождението до 9 септември 1944 г. са сравнително поравно разделени. Общественото раздвоение на оценката за периода на следосвобожденска България ясно личи и в отговора на въпроса дали това са били добри или лоши години за България, като 31% смятат, че това са били добри години, докато 30% са на обратното мнение.

10-1Въпреки това, 41% са на мнение, че в периода от Освобождението до 1944 г. България е вървяла във вярната посока. Впечатление прави обаче високият дял на хора, които не знаят или не могат да преценят (43%).

Изследователският център тества и отношението към различни исторически личности. Тук те отчитат няколко зависимости: положително отношение към фигурите от комунистическия период имат преимуществено по-възрастните хора, докато най-младите имат по-скоро отрицателно отношение към тях. Според изследването Цар Борис III и Тодор Живков са сред най-харесваните държавници от Освобождението до наши дни. И двамата събират 41% одобрение.

Коментари

Задължително поле