Българите с ниска застрахователна грамотност

Застрахователната грамотност в страната не е на високо ниво, като се регистрират резки отличия в отделни социални групи. Това показва проучването на Асоциацията на българските застрахователи „Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност“. Групите с по-високо ниво на застрахователна грамотност са същите, които имат високо доверие към застрахователите, разбират ползите от и употребяват повече застрахователните продукти. 

Преобладаваща част от хората – 76%, определят нивото си на познания за застраховане като ниско (34%) или средно (42%). Едва 7% считат, че нивото им е високо, а 13% заявяват че нямат никакви познания. 

Очаквано се отчитат сериозни разлики в отделните социални групи. Например, 70% от хората с висше/полувисше образование определят познанията си като средни или високи, докато този дял при хората с основно образование е 14%. Самооценката им се припокрива в значителна степен с обективното ниво на познания. 

Средно за всички въпроси от теста дадените верни отговори са 53%. Този резултат показва явни информационни дефицити, посочват от АБЗ. Данните сочат, че дори и най-популярните термини в застраховането са непознати за немалка част от хората. 

Оказва се, че понятието „застрахователна премия“ определено затруднява хората. Едва 28% е делът на посочващите верния отговор, че това е цената на застраховката. За 29% това е сумата, която ще получат при обезщетение. Други 17% смятат, че това е бонусът, който ще получи застрахователят за добри резултати в работата. 26% пък не знаят или не могат да преценят. 

По-малко от половината (44%) посочват верния отговор за това какво е „застрахователна сума“ - максималната сума, която застрахователят може да изплати по застраховката За всеки трети това означава цената на застраховката. Цели 21% не знаят какво означава този термин.

Хората масово не са запознати с всички възможности, които им предоставят животозастраховките. Повечето ги свързват с подсигуряване на семейството в случай на неблагоприятно събитие със застрахованото лице. Възможността за редовни спестявания и данъчни облекчения е значително по-слабо известна. Само 23% от хората са посочили верния отговор, комбиниращ и двете възможности. 

Като цяло данните показват, че е налице значителна степен на неразбиране и слаба информираност за застрахователните продукти, особено при някои социални групи. Затова АБЗ разработи образователния онлайн тест „Твоето застрахователно IQ“. Освен проверка и оценка на базовите познания в областта на застраховането, тестът предлага и възможност за повишаване на застрахователната култура чрез предоставената образователна информация към всеки въпрос. Част от въпросите от теста са идентични с тези от националното проучване на АБЗ и така  всеки потребител може да сравни своя резултат с тези от проучването. Онлайн тестът  „Твоето застрахователно IQ“ е достъпен чрез страницата на АБЗ www.abz.bg.

Коментари

Задължително поле