България губи 3 млрд. лева от недекларирана заетост

Делът на сивата икономика в България е все още висок на фона на северните страни от ЕС, предупредиха от АИКБ по време на форум на Европейския орган по труда.

АИКБ: Делът на сивата икономика у нас остава висок

Некоректни работодатели си осигуряват конкурентните предимства чрез нелоялни практики

Публичните финанси на България губят близо 3 млрд. лева на година, заради невнесени данъци и осигуровки, вследствие на недекларирана заетост, обявиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Данните бяха изнесени от изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов по време на Информационната сесия на Европейския орган по труда на тема “Информираността на работодателите - път за предотвратяване на недекларирания труд”. Добрин Иванов отбеляза, че делът на сивата икономика в България е все още висок на фона на северните страни от ЕС, но се доближава до средните нива на сива икономика в южните страни на ЕС.

Типичните проявления на недекларирана заетост са работа без трудов договор, работа на договор с фиктивни клаузи, както и прикрити трудови договори. Според оценките на работодателите и заетите лица от последното проучване на АИКБ за изчисляване на композитния индекс “Икономика на светло” и под- индекса “Заетост на светло”, най-високите нива на използване на подобни практики са открити в секторите селско стопанство, туризъм и строителство.

Проучванията на АИКБ показват, че е налице трайна тенденция за изсветляване на икономиката, като за последните 13 години тя е достигнала ниво от стойност 63,35 пункта от 100 до 78,58 пункта от 100 през 2022 г.

“Повече от 20 години основен приоритет за АИКБ е намаляване на сивата икономика и недекларираната заетост. Най-големият проблем за българските предприятия е нелоялната конкуренция и конкурентните предимства, които си осигуряват некоректните работодатели. За работниците основен проблем при участие в недекларирана заетост е нарушаването на социалните и трудовите им права”, допълни още изпълнителният директор на АИКБ.

Според индустриалците в средносрочен и дългосрочен план са необходими множество реформи, които ще изсветлят българската икономика. Спешна нужда от реформа имат съдебната система, пенсионната система, здравеопазването, вътрешна сигурност и отбрана, държавно управление, реформи за повишаване на ефективността и ефикасността на публичните разходи, коментират от АИКБ. Не на последно място е необходимо и намаляване на административните тежести за бизнеса и опростяване определянето и заплащането на данъци.

В едно от последните проучвания на индекса “Икономика на светло” е отбелязано, че според работниците и служителите най-проблемните области остават издаването на касови бележки при продажбите на услуги и работата - основна и допълнителна с официални договори, но с неофициално “заплащане в плик”.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика