Валентин Радев: Tрябва да противодействаме на корупцията с всички средства

Вътрешният министър и главният секретар на МВР участваха в Заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност, което се провежда в Перник, съобщиха от МВР. На заседанието, чиито домакин е областната управа в Перник, присъстваха представители на областните управи и ОДМВР-В.Търново, Монтана, Габрово, Пловдив, председателят на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Пламен Георгиев, ръководители на всички държавни структури от Пернишка област.

Министър Радев припомни, че в доклада на Европейската комисия за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка Министерството на вътрешните работи е посочено като „вдъхновяващ пример за борба с корупцията“ и отдаде заслуженото на дейността, извършвана от дирекциите „Вътрешна сигурност“ и „Инспекторат“ в това направление.

Вътрешният министър изрази убеденост, че всички присъстващи на форума споделят мнението, че трябва да се противодейства на корупцията с всички средства и че това се отнася до всички държавни структури. По думите му доверието започва от личния пример и в този смисъл заяви категорично, че битката с корупцията е изначално спечелена, защото честните хора в нашето общество са мнозинство.

Той посочи, че България стои много добре в качеството си на Председател на Съвета на ЕС включително и по линия на борбата с корупцията по високите етажи. Министерството на вътрешните работи притежава сериозен институционален капацитет за противодействие на корупцията като негативно обществено явление, заяви в изказването си главен комисар Младен Маринов.

Той представи основните стъпки, предприети от ведомството в това направление - идентифициране на секторите с повишен корупционен риск, набелязване на специфични мерки, в т.ч. и засилено наблюдение и контрол. В областта на превенцията на корупцията МВР съсредоточава своите усилия към специфичните й форми в различните сфери на проявление.

Усилията са насочени и към провеждане на различни действия за установяване и проследяване на капитали, движимо и недвижимо имущество, придобито от извършването на корупционни престъпления. Той припомни, че през април тази година министър Радев утвърди Антикорупционен план на МВР за 2018 г., който се базира на приети методически указания за изпълнение на планираните антикорупционни дейности и тяхното отчитане чрез система от индикатори.

В плана са включени мерки за неутрализиране на корупционните рискове в следните направления: управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, включително обществени поръчки; извършване на контролни дейности; предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими; празноти в закони и неясна нормативна уредба, които са предпоставка за противоречиво тълкуване и/или прилагане.

Като израз на благодарност за постигнатото отлично взаимодействие с местната власт, министър Валентин Радев връчи плакет на МВР на областния управител на Перник Соколова и на кмета на града Церовска.

Коментари

Задължително поле