Васил Христов напусна УС на Fibank, не е вече изпълнителен директор

След 16 години работа в Първа инвестиционна банка г-н Васил Христов напуска позицията Изпълнителен директор и член на Управителния съвет, считано от 22 август 2017 година, съобщиха от банката.

Ръководството на Fibank е благодарно за приноса му към развитието на банката и му пожелава успех в бъдещите начинания.

„Гордея се с успехите, които постигнахме заедно в Първа инвестиционна банка и съм благодарен за натрупания опит през всичките тези години!“ сподели г-н Христов.

Г-н Васил Христов започва работа в "Първа инвестиционна банка" АД през 2001 г. като началник отдел "Ипотечни кредити". През 2010 г. г-н Христов бе избран за Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД.

Първа инвестиционна банка е третата по големина на активите банка в България след УниКредит Булбанк и Банка ДСК.

Към 30 юни 2017 г. неконсолидираната печалба на Първа инвестиционна банка преди обезценка и данъци е в размер на 82.5 млн. лв., а нетната печалба е 40.6 млн. лв.

В началото на месец юли 2017 г. международната рейтингова агенция Moody's присъди на Първа инвестиционна банка дългосрочен рейтинг за депозити B1, а международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши дългосрочния рейтинг на Първа инвестиционна банка от ‘B-’ на ‘B’, а рейтинга й за жизнеспособност от ‘b-’ на ‘b’. Перспективата по дългосрочния рейтинг на Fibank се запазва стабилна.

Коментари

Задължително поле