ВАС: Тарифата на частните съдебни изпълнители е законна 

Решението на ВАС е окончателно.

За събиране на парични вземания

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени решението на тричленен състав, касаещо таксите на частните съдебни изпълнители за събиране на парични вземания, съобщиха от съда.

Касационната инстанция констатира, че с последното изменение на Тарифата минималният размер на таксите е бил намален и няма пропорционални такси, които да са над десет процента от цената на вземането, което е било възможно преди оспореното изменение. Петчленният състав на ВАС намира, че е неправилна преценката на тричленния състав за непостигане на поставената цел за намаление на икономичестата тежест и подобряване на бизнесклимата и задлъжнялостта в страната.

Коментари

Задължително поле