Вижте официалното решение на ЮНЕСКО за Пирин (ПРЕВОД)

Официалното решение на ЮНЕСКО, което е публикувано на страницата на 42-та сесия на световната организация като параграф номер 72 на страница 148.

Окончателна подкрепа от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО получи българското правителство за Пирин. На сайта на световната организация вече са публикувани решенията от 42-та Годишна сесия на Комитета, която се състоя в Бахрейн .

Превод на решението за НП "Пирин":

Национален парк „Пирин“(България)

Решение 42 COM 7B.72

Комитетът за световно наследство (КСН),

1. След като разгледа Документ КСН / 18 / 42.COM / 7B.Add,

2. Припомня Решение 40 COM 7B.93, прието на 40-тата сесия (Истанбул / ЮНЕСКО, 2016 г.),

3. Отбелязва, че новият план за управление на обекта все още не може да бъде финализиран поради съдебно производство относно процедурата по Стратегическа екологична оценка (СЕО);

4. Като отбелязва промените в действащия план за управление на Национален парк Пирин, приети през декември 2017 г., които сега не забраняват изграждането на съоръжения за водохващане на територията на обекта, моли държавата - членка да предостави по-детайлна информация относно техния потенциален обхват, въздействия и тяхната връзка с потенциално развитие в буферната зона на обекта;

5. Отбелязва, че промените в настоящия план за управление, които сега не забраняват подмяна и увеличаване на капацитета на ски инфраструктура в буферната зона на обекта, и моли държавата да гарантира, че подобно развитие няма да повлияе върху Изключителната универсална стойност (ИУЦ) на обекта;

6. Отново заявява, че всяко бъдещо развитие в рамките на буферната зона на обекта трябва да се ръководи (определя) чрез стратегическо планиране и също така изисква от държавата страна да:

a) Да изпълни окончателното решение на Върховния административен съд относно процедурата по СЕО за новия план за управление на обекта, когато то стане налично;

b) Гарантира, че СЕО ще бъде предприета при устройственото планиране, базирано на решението за промени в настоящия план за управление от Декември 2017, като приоритет. Тази СЕО ще включва специфична оценка на потенциалните въздействия върху Изключителната универсална стойност (ИУЦ) на обекта, включително въздействието от потенциалното развитие в районите разположени в рамките на обекта и на неговата буферна зона, и да представи копие от резултатите от СЕО на Центъра за световно наследство за преглед от IUCN, веднъж след като те са на разположение;

c) Да се въздържа от въвеждането на нови изменения, докато процедурата по СЕО на проекта на нов план за управление не бъде завършена;

d) След като резултатите от решението на Върховния административен съд, свързани със СЕО за новия план за управление са налице, да осигури, че новият план за управление обхваща цялостно всички потенциални заплахи за ИУЦ на обекта и ясно очертава как целите на управлението, зонирането и използването на земята в рамките на Националния парк Пирин ще допринесат за подобряване на ИУЦ на обекта и предотвратяване на всякакво унищожаване на неговата цялост, и да вземе предвид относимите препоръки на Консултативната мисия на IUCN от 2018 в горния процес;

7. Решително подкрепя държавата да разработи ясна и цялостна дългосрочна визия за социално-икономическото развитие в буферната зона на обекта и по-широк регион, което би било в съответствие с целта за дългосрочна защита на обекта OUV, осигурявайки, че всички заинтересовани страни са подходящо в процеса, фасилитиран чрез външно посредничество, ако е необходимо;

8. Освен това изисква от държавата да предостави на Центъра за световно наследство, в срок до 1 февруари 2019 доклад за напредъка с актуализирана информация за решението на Върховния административен съд, и до 1 Декември 2019 г. актуален доклад за консервационното състояние на обекта и изпълнението на горното, с цел последващото им разглеждане от Комитета за световно наследство на неговата 44-та сесия през 2020 г.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България