Високотехнологично кореново лечение спасява зъбите

Клиника "Медикус Алфа" в Пловдив продължава месеца на денталното и оралното здраве, в рамките на който предлага безплатни прегледи и пълен набор медицинско оборудване за извършване на ендодонтско лечение от най-висок клас. Сред тях е първата разработена в света система за триизмерна обработка на кореновите канали - SAF SYSTEM, както и ендодонтски микроскоп. Комбинацията от тези 2 технологии гарантира лечение с най-високо качество и прецизност, каквото се предлагат в малко лечебни заведения в страната.

Микроскопът увеличава работното поле на денталния лекар до двайсет пъти. Снабден е със собствено насочено осветление, позволяващо прецизна диагностика и обработка на кореновите канали и гарантиращо успех на последващото терапевтично или оперативно лечение, когато това се налага. Триизмерното запълване на кореновите канали от своя страна е най-важният аспект от лечението. Кореновият канал не е с кръгло сечение, а е много сложна и често разклонена система, която може да се пролекува качествено само с високотехнологични решения. Отдавна остарелите методи на запълване с паста дават противоречиви резултати и нерядко се налага прелекуване на зъба. Внедрените в денталния сектор на пловдивската клиника ендодонтски микроскоп и система SAF System позволяват пълно 3D оформяне на канала, при непрекъсната иригация и значимо подобряват качеството и успеваемостта и при най-тежките и комплицирани случаи.

Ендодонтско лечение означава лечение на кореновите канали. То се налага най-често при възпаление на нерва на зъба (пулпит) и когато инфекцията излезе извън кореновия канал (кисти, периодонтити). Обикновено тези заболявания възникват като усложнения на зъбните кариеси, които формират 90% от патологията на зъба. Заради влошена профилактика много българи достигат до зъболечение именно при тези напреднали форми на заболяването. За да е успешно лечението, това сложно ендодонтско пространство трябва да бъде изцяло "овладяно", т.е. да се открият всички коренови канали (нерядко 5-6 и повече на зъб), да се почистят триизмерно и да се запълнят херметически. Ако остане неоткрит и не добре обработен канал възникват усложнения - зъбни грануломи и кисти, водещи до големи деструктивни процеси в челюстите и до загуба на зъбите. Целта на денталния лекар е зъбът да се запази, излекува и да продължи да изпълнява функциите си.

Съвременната апаратура, модерните методики и техники на работа и мултидисциплинарната болнична среда, в която се намира денталният сектор, позволяват на екипа да решава медицински казуси с изключително висока сложност, твърдят от клиника "Медикус Алфа".

Коментари

Задължително поле