Военните заплати скачат с 20 процента?!

За да решим проблема с недостига на военнослужещи, това трябва да се случва всяка година

До края на годината военните заплати ще се вдигнат с 10 процента. А от следващата с още десет. Това каза министърът на отбраната Красимир Каракачанов във Велико Търново, след като 155 курсанти в НВУ „Васил Левски“ положиха клетва. Паралелно с това той направи поредната тъжна констатация, че армията ни се нуждае от повече от 5500 военнослужещи. Ако обещанието се сбъдне, това ще бъде второто 10-процентно вдигане на възнагражденията във Въоръжените сили за тази година. И ще се избегне още по-голям дисбаланс между заплатите на военнослужещите и държавните служители.

За вероятността да се стигне до нежелан резултат „Труд“ предупреди преди няколко седмици. След като бе обявено нарастването на заплатите на държавните служители с 10 на сто от началото на следващата година, попитахме „Ще има ли второ 10-процентно увеличение на заплатите на военните, при положение, че първото вече е предвидено?“ Под първото имахме предвид предвидените за персонал повече от 97 млн. лв. в бюджета на МО за 2019 г. Ясно беше, че ако ги няма тези нови 10 процента, за които говори министърът във Велико Търново, възнагражденията на военните отново ще изостават чувствително от парите на останалите, които служат на държавата. Което едва ли ще реши проблема с недостига на кадри. По мнение на хора от ръководството на МО, сега сме на ръба, т.е. какъвто е отливът, такъв е и приливът от хора в армията. Вече стана пределно ясно, че с обяви във вестник или по радио войници не се набират. Точно за това възможната правилна стъпка в следващите три месеца е вдигане на военните заплати поне с 20 процента. Всяка грешна стъпка в политиката по-нататък може да търкулне процеса надолу и да го направи необратим.

В този смисъл се очертават още няколко проблема. Те са много актуални, като имаме предвид, че до края на месеца правителството трябва да е готово с бюджета за следващата година.

Първият е да се реши веднъж завинаги въпросът с базата за определяне основното месечно възнаграждение на военнослужещите. Това трябва да стане именно в Закона за държавния бюджет. Сега е 380 лв. Висшето военно ръководство държи да се регламентира обвързване с минималната работна заплата на страната. Сега тя е 510 лв. Разликата е очевидна.

Второ, финансовите средства за персонал да се отпускат на основата на щатовете, а не на списъчния състав. Вече години наред в становищата си по бюджета Комисията по отбрана констатира този факт, но само толкова. Намирането на решение ще има ефект поне в две посоки. От една страна ще се създадат условия за попълване на вакантните длъжности, а от друга – там, където натоварването е по-голямо заради недостиг на кадри, ще може допълнително да се стимулира личният състав.

Трето, налага се по-бързо придвижване на подготвените промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които целят разделяне със сегашната система, при която военнослужещи с едни и същи звания вземат почти еднакви заплати, а отговорностите им са доста различни.

Четвърто, повече от необходимо е бързо и точно ориентиране на отговорните фактори в задаващите се, но все още твърде неясни и противоречиви, промени в пенсионната система. Да се предвиди как биха реагирали придобилите право на пенсия военнослужещи, т.е. тези, от които се очаква след 4-5 години да заемат висши командни длъжности, ако, както е записано и сега в КСО, от следващата година падне т. нар. таван на новоотпуснатите пенсии. Проблемът е дали тази или някоя друга промяна в пенсионния режим, няма да мине покрай ушите на тези, които трябва да предвиждат какво би било влиянието върху кадровия процес, т.е. върху броя на рапортите за уволнение. Такава вълна вече е заливала армията. Отговори на въпросите ще има скоро, по-добре е обаче, да не се дава шанс на негативните последици.

До юли 2020 г. се очаква да завърши първият по рода си у нас Стратегически преглед на сигурността и отбраната. На негова основа ще последват нови документи, претендиращи да покажат развитието и на Въоръжените сили до 2032 г. Няма да е лошо тези, които ги разработват и по-късно приемат, да прочетат старите, т.е сега действащите. И да внимават да не бъдат преписани пожелателните текстове в раздела за хората в отбраната. Там, например, е регламентирано, че комплектуването на въоръжените сили трябва да става с подготвен и мотивиран личен състав. Изминаха три години, откакто изпълняваме тази Програма 2020, но все още продължаваме да говорим както за дефицит от военнослужещи, така и за демотивация на личния състав. Като че ли е крайно време социалният статус на военнослужещите да влезе в списъка от отбранителни способности на държавата. И когато съюзниците ни преценяват дали сме оперативно съвместими или не, да имат предвид поне заплатите на хората с пагони. Но ако вървим с по 20 процента на година, може скоро да ни сочат и за пример.

 

Реалността дава сурова оценка

Министър Каракачанов смята, че недостигът на офицери в Българската армия може да се преодолее с увеличаване на приема във висшите военни училища. За съжаление реалността е друга. На 12 октомври в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново той поздрави 155 курсанти-първокурсници, които положиха военна клетва. По същото време през миналата година се заклеха 180 курсанти, а през 2016 г.– 170. Още един показател за престижа на военната професия у нас.

Коментари

Задължително поле