Всеки втори млад човек в България е постоянен пушач

Снимка: Архив

Делът на пушещите до 29 години у нас е по-голям, отколкото в ЕС

Употребата на цигари или тютюневи изделия, която предизвиква никотинова зависимост, се превръща в значим здравен и социален проблем за отделния човек и обществото, в което живеем. Ежедневно говорим за цигарите, алкохола, наркодилърите, за видовете наркотици, които се употребяват, но малко говорим за реалните мащаби на трудностите и проблемите, които те предизвикват. Преодоляването на всеки вид зависимост излиза от сферата на личния проблем на отделния човек, който е изпаднал в подобна ситуация, и се превръща в проблем на всички нас.

В края на 2017 г., под егидата на Националният фокусен център в областта на наркотиците и наркоманиите, се провеждат Национално представителни проучвания сред младите хора на възраст 20-34 години на територията на цялата страна и сред ученици в гимназиален курс на обучение, които поставят въпроси, свързани с употребата на медикаменти, цигари, алкохол и други психоактивни вещества, както и въпроси относно информираността и нагласите на младото население по отношение на употребата на психоактивни вещества.

Въпросите в изследването, насочени към честотата на употребата на тютюневи изделия показват, че постепенно се оформя група от млади хора, която все по-активно употребява тютюневи изделия.

Изведените в рамките на изследванията тенденции са в унисон с наличната европейска статистика от 2014 г., според която делът на българските младежи между 15 и 29 години, категоризирани като постоянни пушачи, е по-голям от дела на същите за целия Европейски съюз.

*Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2018 г. по договор № 25-00-3/19.04.2018"

Коментари

Задължително поле