ВСС прие единодушно увеличението на заплатите на всички магистрати и съдебни служители с 10% от 1 януари

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) гласува единодушно и прие с 24 гласа „за“ увеличението на заплатите на всички магистрати и съдебни служители с 10% от 1 януари. Освен това парите за рангове ще нараснат с по 100 лв. от 1 март. Точката в дневния ред бе една от най-важните, а увеличението вече бе обсъждано на заседание на комисията Бюджет и финанси към ВСС във вторник. Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев обясни, че обсъждането е продължило около 3 часа.

Допълнителното обсъждане се наложи заради алтернативен вариант, който бе предложен от 9 от кадровиците. Според тях увеличението за магистратите трябва да бъде с 204 лв., а за служителите – с процент – 10%.

Вариантът, който ВСС прие окончателно е увеличението да не е с твърда сума, а с 10% за всички. Считано от 1 януари заплатата на върховно ниво ще стане 4425 лв., на апелативно – 3738 лв., на магистратите в софийските съдилища на окръжно ниво – 3342 лв., за останалите окръжни – 3089 лв., за Софийските районни съд и прокуратура – 2714 лв. и за останалите районни съдилища и прокуратури – 2437 лева. Възнагражденията на младшите магистрати ще са 2248 лева. Парите за първи ранг ще нараснат от 100 на 200 лв.

Малко по-рано бе приет и гласуван единодушно и бюджетът на съдебната власт за 2019 г.

Коментари

Задължително поле