ВТУ разширява обучението на чуждестранни студенти

171 италианци завършиха магистратура за ресурсни учители

Интересът на чуждестранните студенти към магистърските програми на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" продължава да расте.Във ВУЗ-а следват студенти от Италия, Македония, Австрия, Киргизия, Казахстан, Украйна.

171 италианци са завършили дистанционно магистратура за ресурсни учители във ВТУ през учебната 2016/2017 г. В момента им се издават свидетелства за педагогическа правоспособност. Предстои да бъде сключен договор с университета Агридженто в Сицилия за обучение на още 1000 италианци за ресурсни учители. Таксата за дипломата за магистър за чуждестранните студенти в момента е в размер на 1500 евро. Това обяви ректорът на ВТУ проф.Христо Бонджолов.

Ръководството на ВТУ е предприело реформа по отношение на управлението на магистърските програми в университета. В момента магистрите, които се обучават са 1300, като от тях 216 са в редовна форма, 860- са в задочна, а около 200 са в дистанционна форма. По отношение на заплащането на преподавателите, е направена сериозна промяна като въведените. Рестрикциите са срещу злоупотреба с надписани лекторски часове, каквато бе засечена през май 2015 г.

"С решение на Академическия съвет вече е въведен таван на хонорарите, като за семестър той не може да надхвърля 5400 лева за преподаватели, а за техническия персонал- 2500 лева. Разчетите са на база реален брой часове, които може да поеме един преподавател при осемчасов работен ден, според Кодекса на труда и пр. Ставките за тези часове се изчисляват по специални формули, които включват съответните специалности, такси, брой на записаните студенти и др.", обясни заместник- ректорът по учебната част проф. Стоян Буров

Така се прави оптимизация и справедливо разпределение от средствата, които постъпват от такси за студентите по тези програми. По думите на проф. Буров, през предходни мандати обаче едва дестина преподаватели са вземали необосновано огромни суми по магистърските програми, като финансовата рамка е надхвърляла сумата за всички останали.

"По този повод и преди време бе сигнализирана прокуратурата, в резултат на което после тези преподаватели бяха лишени от часовете си не само в магистърските програми, а и в бакалавърските", коментира проф.Бонджолов.

Приходите от такси от магистри в т.ч. и от чуждестранни студенти вече се разпределят по факултети.Според броя на обучаваните студенти, парите влизат не в общата хазна на ВТУ, а по факултетите и така чрез тази частична децентрализация, ръководствата им може да си планират участия в конференции и научни форми, привличане на авторитетни преподаватели и др.

Ректорът отчете и резултатите след посещението си в университета "Ал Мансура" в Египет. Той е договорил командироването на преподавател от ВТУ там, който да преподава български език, а от страна на египетския ВУЗ ще бъде изпратен във ВТУ лектор, който ще преподава арабски в специалността "Приложна лингвистика".

Коментари

Задължително поле