ГИТ: Забавени заплати за 28 млн. лв. са установени през 2017 г.

Инспекцията по труда е открила 196 000 нарушения

Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през миналата годна, съобщиха от Главна инспекция по труда (ГИТ).

Въпреки, че обемът на стартиралото строителство на нови сгради през 2017 г. е достигнало по данни на НСИ почти 4 млн. кв. м разгърната площ при под 3.2 млн. кв. м. през 2016 г., трудовите злополуки в сектора, свързани с условията на труд и работния процес, са намалели от 197 бр. до 175 бр. При смъртните има ръст само с една – през м.г. те са били 18 бр., а година по-рано – 17 бр.

Положителните данни са на фона и на масовото саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. При изпълнението на дейностите по нея допълнителен риск за живота и здравето на работещите създават кратките срокове за санирането и необходимостта да се осигурява за кратко време голямо количество работна ръка, което води до наемане на неквалифицирана и необучена такава.

Пикът в трудовия травматизъм през последните пет години в сектора е бил през 2014 г., когато са регистрирани 244 бр. злополуки на работното място, 22 бр. от които с фатален изход. В същото време тогава общата разгърната площ на строителството на нови сгради е била 2.2 млн. кв. м. През 2017 г. са извършени 5273 бр. проверки на строителни обекти, което е 11.5% от всички проверки. Спрямо проверките през 2016 г. в сектор „Строителство“, които са били 4662 бр., е отчетен ръст с 13%

Установените нарушения са 27 761 бр., от които по осигуряване на здраве и безопасност при работа – 18 750 бр. За отстраняване на нарушенията са предприети 26 072 бр. принудителни административни мерки. В 338 случая в строителството е предприета мярка „спиране“ на машини, съоръжения, обекти, работни места и др., пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Това са 58.6% от всички актове за спиране.

Всяко установено и отстранено след намесата на Инспекцията по труда нарушение води до подобряване условията на труд за работещите, а мярката „спиране“ е най-ефективният начин за превенция на тежки трудови инциденти, посочват от ГИТ.

Най-често в строителството се установяват необезопасени конструктивни отвори на обектите, скелета, временни ел. инсталации и др. По отношение на трудовите правоотношения често се установяват нарушения, свързани с работното време и почивките, но нерядко това става със съгласието на самите работещи, които предпочитат да работят по-дълго без почивка, за да натрупат повече почивни дни и да пътуват до родните си места.

През 2017 г. инспекторите по труда са установили 853 случая на работа без сключен писмен трудов договор, което е ¼ от всички такива случаи. Често самите работещи предпочитат да работят без договор, за да предотвратят запори на банкови сметки заради дължими суми по кредити и др., загуба на права за социално подпомагане или на обезщетения от социалното осигуряване.

Като цяло през 2017 г. инспекторите по труда са извършили 45 645 бр. проверки във всички икономически дейности. Проверени са 37 284 бр. предприятия с 1 661 649 работещи в тях. Установените нарушения са 195 783 бр. Свързаните с трудови правоотношения са 96 426 бр., а с безопасността и здравето при работа - 97 615 бр.

За отстраняване на нарушенията са приложени 188 424 бр. принудителни административни мерки. От тях дадените задължителни за изпълнение предписания са 186 544 бр. В 577 случая са спрени машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Отстранени са 54 работници и служители без нужната квалификация и инструктаж за безопасност при работа.

Установените случаи на лица, които полагат труд без сключени трудови договори, са 3149 бр.

Издадени са 10 732 бр. акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е 13 518 245 лв.

Благодарение на Инспекцията по труда са изплатени почти 19 млн. лв. забавени възнаграждения. Сумата на установените през годината забавени възнаграждения е 28 млн. лв.

Коментари

Задължително поле