Глобяват захарен комбинат заради мор на риба в Янтра

Налагат санкции на "Захарни заводи" АД в Горна Оряховица заради масов мор на риба в река Янтра. При заустване заводът е намалил количеството кислород във водата. Експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория във Велико Търново са извършили проверки на 13 и 15 август. Инспекциите били направени след постъпили сигнали на "зеления" телефон на екоинспекцията за мъртва риба и замърсяване на водите на река Янтра при горнооряховските села Писарево и Върбица.

При проверките в посочените участъци на река Янтра не е установен мор на риба. На място са измерени показателите рН, разтворен кислород и електропроводимост на водата. Измерените стойности за качеството на водата в реката отговаряли за умерено състояние на водата и не показали химическо замърсяване на реката.

"Във връзка с констатирания замор на риба в Янтра при Писарево на 31 юли обаче от получените резултати от изследваните водни проби се установи, че през този ден "Захарни заводи" АД са зауствали в Лясковско дере, десен приток на р. Янтра, отпадъчни води над допустимите норми по показателите БПК5 и ХПК. Това е довело до намаляване на кислорода на реката в този участък", съобщиха от екоинспекцията във Велико Търново.

За констатираните превишения са предприети действия от РИОСВ за налагане на санкция на дружеството съгласно Наредбата за постановяване на глоби при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Коментари

Задължително поле