Дават до 40 млн. лв. за археология на шосета

Снимка: АПИ

Срокът на поръчката, обявена от Пътната агенция, е за 4 години

Оферти се подават до 9 март

За парите могат да кандидатстват културни и научни организации

До 40 милиона лева ще бъдат отделени през следващите 4 години за археологически теренни проучвания по трасетата на изграждащи се инфраструктурни проекти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила обществена поръчка за спасителните проучвания. За финансирането могат да кандидатстват културни или образователни организации за извършване на теренни археологически проучвания или техни сдружения, които през последните три години са изпълнили поне един археологически обект.

Освен това те трябва да имат минимален оборот от поне 10 млн. лв. без ДДС общо за последните три финансови години, се казва в обявлението. Тръжните условия могат да бъдат разгледани на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

Избраните изпълнители ще трябва да издирват археологически обекти, да ги разкриват без да ги разрушават, да разпознават археологически ценности и да събират находките по трасетата на бъдещи шосета и магистрали. Както и да имат готовност да се включат в спасителни проучвания.

Гаранцията за изпълнение на договора е 1 процент от стойността на поръчката или 400 000 лева без ДДС. Кандидатите не са задължени да посочват квалификацията или имената на персонала, които ще бъдат наети за конкретните дейности, в случай, че бъдат избрани от възложителя.

Желаещите да участват в спасителните археологически проучвания на пътната агенция могат да подават документи до края на работния 9-ти март.

Коментари

Задължително поле