Два варианта за преструктуриране на „Холдинг БДЖ“

Снимка: БДЖ

Два варианта за преструктуриране на „Холдинг БДЖ“ представиха транспортнят министър Росен Желязков и изп.-директор на холдинга Никола Василев.

Единият е холдингът да се влее в едно от дружествата - "Пътнически превози" или "Товарни превози" и на практика да изчезне.

А вторият е двете дружества да се управляват от транспортното минситерство и „Холдинг БДЖ“ да върши само управленски задачи – да отговаря за сградния фонд и продажбата на неоперативни активи.

Преструктурирането на "Холдинг БДЖ" и двете оперативни дружества - "Пътнически превози" и "Товарни превози" ще стане факт до октомври.

„Първият етап е двете дружества от еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) в еднолични акционерни дружества (ЕАД), което трябва да се случи до октомври 2020 г. В този процес трябва да бъде информирана НАП и да се стартира процес по оценка на активите“, обясни на народните представители от Комисията по транспорта Никола Василев, изпълнителен дирекор на „Холдинг БДЖ“.

Мотивите за промените е Законът за публичните предприятия, както и аргументът, че холдингът трябва да се съсредоточи върху своите цели, а голяма част от структурата му да отиде в двете акционерни дружества.

Коментари

Задължително поле