Дело за отвличане продължило повече от 20 години

Снимка: Архив

Наказателно дело от общ характер е разглеждано от Софийски окръжен съд в продължение на 17 години, 1 месец и 26 дни. Констатацията е направена от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) при проверка на заявления за компенсация на вреди от бавно правосъдие за периода 1 януари - 31 март 2019 г. Общата продължителност на наказателното производство е 20 години, 8 месеца и 16 дни, съобщават от ИВСС.

Водено е срещу 5 лица за повече от 30 престъпления (сред тях противозаконно отвличане, изнасилване, склоняване към проституция и трафик на жени). Софийски окръжен съд е насрочил 123 съдебни заседания, като 94 са отложени без да се даде ход на делото поради наличието на процесуални пречки. От тях: 69 - поради неявяване на някой от петимата подсъдими или техните защитници, 2 - поради неопределяне на адвокат от САК за служебен защитник на един от подсъдимите, 3 - поради нередовно призоваване на граждански ответник, 17 - поради отсъствие на член на съдебния състав, а други 2 - поради промяна в съдебния състав.

Разглеждането на делото е започвало на три пъти отначало поради промяна на съдебния състав, с оглед спазване принципа за неизменност на състава. Съдът е полагал значителни усилия за ускоряване разглеждането и решаването на процеса - определял е резервни дати за съдебни заседания, налагал е глоби на неявили се свидетели и на защитници, изменял е мерките за неотклонение на подсъдими, назначавал е съдебни експертизи за здравословното състояние на един от подсъдимите, на един от подсъдимите е назначен и резервен служебен защитник.

Коментари

Задължително поле