Депутатите приеха на първо четене промени, свързани с избора на български европрокурори

Депутатите приеха на първо четене промени, свързани с делегираните прокурори, които ще бъдат част от Европейската прокуратура.

Според поправките в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт е предвидено, че европейските делегирани прокурори са членове на прокуратурата на Република България.

Органът, компетентен да извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори, е прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет, която чрез министъра на правосъдието уведомява европейския главен прокурор за излъчените кандидатури.

Службата на европейския прокурор (EPPO) ще упражнява надзор, ръководи и наблюдава всяко разследване и наказателно преследване, което ще се предприема от европейските делегирани прокурори, като националната прокуратура няма да има правомощия за контрол.

 

Коментари

Задължително поле