Ентусиастка връща ромски деца в училище

Обичам работата си, тя осмисля живота ми, казва 36-годишната циганка

Когато човек е образован, има по-пълноценен и стойностен живот - това казва Ирена Михайлова, образователен медиатор към СУ „Ангел Каралийчев” в Стражица.

Ирена е от ромски произход, самата тя на 36 години сама само средно образование, но е страстен радетел за просвещението на хората от малцинствата. За от 4 години насам работи доброволно в Центъра за етнически диалог и толерантност „Амалипе” във Велико Търново. По 12 - часа дневно тя е на терен - след циганите в община Стражица.

Какво прави там?

„Правя анкети. Установявам колко деца не ходят на училище и на детска градина. Веднага след това предприемам посещения в домовете им. Провеждам срещи с близките - много пъти, докато се опознаем, за да им спечеля доверието, докато чуят доводите ми и да се съгласят да пуснат децата си в клас”, споделя Ирена Михайлова.

Самата тя е пример за майка, която сама отглежда и насърчава 14-годишната си дъщеря Есил да учи. Резултатите са завидни. Осмокласничката е пълна отличничка в паралелка с английски език. Посещава литературен клуб и има множество награди, грамоти и отличия за написани от нея есета и разкази. Момичето от сега е решило - ще следва „Право”.

Когато обикаля ромските фамилии, доброволката не пропуска да изтъкне постиженията на собствената си дъщеря - тя е най-голямата и гордост. Така всеотдайната медиаторка е успяла да върне в час 7 момченца.

Имало една майка с 3 деца, която живеела при родителите си в село Благоево, но нито едно не посещавало училище и детска градина.

„Първоначално жената се оправдаваше, че няма пари, за да купи дрехи и учебни пособия на рожбите си, за да ги изпрати на училище. Осигурихме всичко необходимо-дрехи, обувки, ранички, тетрадки за малчуганите и те вече са в клас. Две от децата са ученици в първи и втори клас, а най-малкото е в детска градина.

„Щастлива съм, че успях да постигна това”, казва Ирена Михайлова.

Тя работи заедно с учителите и с директорката на училище „Ангел Каралийчев” в Стражица - Пенка Димитрова.

„Зная, че един ден в училище и на улицата всички ще сме равни” , казва мургавата медиаторка. Работата й е свързана с проект, наречен „Заедно намираме решения като образователна интеграция в мултикултурна среда във Великотърновска област”. Тя цитира писаното в него:

Разказва с увлечение за работата си с ромските девойчета:

„Има 4 момичета, които тази година завършват, абитуриентки са и твърдо са решили да кандидатстват в университети. Едната иска да следва „Криминалистика”, а другите - „Педагогика”.

По лицето й се чете радост. По-трудно й е с родителите от ромските махали.

„Организираме родителски лектории за превенция на ранните и насилствените бракове и помощ на жертвите на домашно насилие. Заедно отбелязваме календарни празници, културни. Създали сме клубове по интереси и за професионално ориентиране. Това го правим Центъра за развитие на общността в Стражица, в който вече 6 години работят 15 доброволци”, информира Михайлова.

Доброволците са от различни общности, те участват с интерес в кампании, посветени на здравето - на борбата със СПИНА, на „Ранните Бракове”.

„Сформирана е по проект дамска група към ЦРО, в която членуват 10 жени от ромски и български произход” казва тя.

Откакто се занимавала с това, животът й добил смисъл. Чувствала се щастлив човек, защото виждала, че има резултати от усилията й. Записала е на листче една сентенция, която е научила наизуст: „ Добави Вяра и тя се превръща в убеждение. Добави Действие и тя се превръща в част от живота ти”.

Мисията „Медиатор” става все по-популярна в цялата Великотърновска област ,отчитат от администрацията. Според отговорни чиновници

медиаторът в община Велико Търново е достигнал до 351 бездействащи младежи по програмата „Активиране на неактивни лица”. Тя ще продължи до 31 декември 2020 г. В изпълнение на ангажиментите по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, на 7 май 2015 г. между Община Велико Търново и Дирекция „Бюро по труда” е сключен договор за реализацията на програмата.

Заради това в кметството във Велико Търново, в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, е назначен служител на длъжност „младши специалист, младежки медиатор”.

„Той изпълнява функциите на посредник между неактивните младежи и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и други услуги. За целта той работи съвместно с експерти от различни институции - Дирекция „Бюро по труда”, Регионално управление по образованието, университети, училища, Младежки информационно - консултантски център /МИКЦ/, младежки организации, Дирекция „Социално подпомагане”, НПО и други, за да предлага пакет от услуги, които в максимална степен да удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице, планира и координира процеса на тяхното предоставяне”, информират от общинската управа.

Непосредствените цели и задачи на младежкия медиатор са идентифициране, достигане до младежи от 15 до 29 - годишна възраст , които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и активирането им за дейност.

„За 2 години и 8 месеца от началото на реализацията на програмата, в община Велико Търново, е осъществен контакт с 351 младежи, попадащи в обхвата на целевата група. Предоставена им е информация за възможности за започване на работа или участие в различни квалификационни курсове и обучения. Достигнато е до лица от 18 населени места на територията на общината, като 192 от тях са жени, а 159 са мъже”, съобщават още от кметството в болярския град.

Статистиката относно нивото на придобитото образование на идентифицираните младежи сочи, че 55.5% са завършили средно образование, 26.4% са с основно или по - ниско образование, а 18.1% притежават дипломи за висше образование. След проведените срещи с тези млади хора, 151 от тях са се регистрирали в Бюрото по труда, 19 са започнали работа предимно в частния сектор без посредничеството на ДБТ, а 2 лицa са се върнали в системата на формалното образование.

И към момента продължава набирането на кадри за заемане на свободните работни места по схеми „Обучение и заетост за младите хора” и „Младежка заетост” на Агенцията по заетостта, които са насочени към осигуряване на работа на младежи до 29 годишна възраст. Обявени са редица свободни позиции в сферите на услугите, ресторантьорството и туризма, търговията, строителството, архитектурата, информационните технологии и други.

„Необходимо е младежите, които кандидатстват, да имат подходящо образование и квалификация за съответното работно място, както и да не са работили по специалността си”, разясняват медиаторите.

Коментари

Задължително поле