Доц. Димитър Симеонов, зам.-ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, пред „Труд“: Стремежът ни е да правим не революции, а еволюции

Качеството на обучението във Великотърновския университет е на високо ниво

– Доц. Симеонов, научните Ви интереси са свързани с регионалното развитие и регионалната политика в България и процесите, произтичащи от социалните неравенства и качеството на живот, пречупени през призмата на социално-икономическата география. Има ли интерес от младите хора към тази специалност?
– Трябва да кажа, че тази специалност за мен е важна и доказателство за това е бившият премиер на Великобритания Тереза Мей, която е завършила География, а след това е специализирала в икономическата сфера. Явно и на Запад знанията в тази сфера са важни. Интересът у нас към „чистите“ специалности, в т. ч. и География в последните години не е толкова голям за сметка на това, че се появиха все повече хибридни двойни и дори тройни специалности, които привличат кандидатите като „История и География“, „Български език и География“. Има интерес към Географията и тази година сме попълнили 100% държавната поръчка. Има и нещо ново-Географията се трансформира, както всички науки и започва нейния път през т. Нар. регионални науки. Имаме специалност, която е с по-модерното звучене „Регионално развитие и геоикономика“. Тя е съвместно с колеги от Стопанския факултет.

– Започва кампания за прием на студенти. Какво ново се предвижда за привличане на обучаеми?
– Доволни сме от старата кампания и приема, който направихме за бакалаври, магистри и докторанти. Великотърновският университет се отличава с това, че традициите са водещи. Няма да правим революции, а ще правим еволюции. Нещата, които са добри и се утвърдиха през последните години, ще ги запазим и доразвием, но и ще акцентираме върху новите идеи. От 2 декември стартира акцията „Рано рани“, която отличава нашия университет от всички останали. Освен с минимален брой места за запазване по всички специалности, тази година ще има възможност и за запазване за платената форма на обучение, защото интересът към нея нараства.

– Ще има ли тази година Ден на отворените врати във висшето училище?
– В първата сесия през февруари сме предвидили Ден на отворените врати и тази инициатива ще се проведе по по-модерен начин в Ректората. Стремежът ще е конкуренцията между факултетите да е видима, а да не се прави централизирано представяне на учебното заведение от ректора. За първи път университетът ще излезе с обща рекламна кампания като представянето на ВТУ и отделните факултети ще е в синхрон. Преди всеки факултет си правеше отделни брошури, флайери, презентации. Но сега ще е една обща унифицирана университетска брошура, в която ще има информация за всеки факултет, за колежа и за филиала във Враца. Ще има факултетски изпити, като за приема ще отговарят колегите от „Изобразително изкуство“, „Музика“, „География“, „Математика и информатика“ и други специалности независимо от броя на кандидатите.

– Какъв ще е акцентът на предстоящата кампания?
– Той ще е поставен най-вече върху съвременните социални мрежи и мултимедиите. Наред със специализирания за кандидат-студентската кампания университетски сайт, сме предвидили да правим и нови неща, с които ще сме първият университет с такава практика. Освен тестовите варианти, които ще са качени в интернет, ще правим и аудио и видеозаписи, пленери, преки връзки. Живата комуникация работи много по-успешно, отколкото старият вариант, когато всичко беше само на хартия.

– Университетът ще продължи ли политиката си за привличане на студенти от българската диаспора?
– Изпълняваме такава мисия. С ректора проф. Христо Бонджолов сме решили в този мандат да правим мащабна реклама на университета именно сред българската диаспора. Полагаме усилия да развиваме дейности, свързани с българските общности в чужбина. Планираме пътувания до всички неделни училища в рамките на Балканския полуостров, както и до тези места в Европа, където правим обмен на преподаватели и студенти. Много интересен факт е, че в пет български училища в Кипър, учениците учат по учебници по Български език, История и География на наши преподаватели. През април правим една седмица по „Еразъм“ и ще дойдат преподаватели като част от учителите са възпитаници на ВТУ. Голяма част ще се преквалифицират в Департамента за преквалификация на учителски кадри, но нашата идея е да привлечем кандидат-студенти, а е добре известно, че качеството на обучение във Великотърновския университет е на високо ниво. Смятам, че ще постигнем успех като се отворим и извън пределите на страната. Като географ го казвам, а и данните сочат, че децата, които се раждат у нас са по-малко от местата във висшето образование.

– Това означава ли ще работите за привличане на повече студенти от чужбина?
– Разбира се. И за това вече имаме и конкретни резултати. Пристигнаха първите 10 ученици от Китай, които ще учат български език, английски език, Регионални науки, География и История на България в продължение на 10 месеца. Обучението на дванайсетокласниците е по договор с университет в Пекин. Осигурили сме условия за обучение, зали, дори екскурзии. Според договора след курса, те ще се върнат в Китай, ще се запишат за студенти и след приключване на първата година, ще се върнат във ВТУ, за да учат още три години и ще завършват при нас. Стартираме с десет души, като заложеният по договор максимум обучаеми е до 500.

– От кои други страни ще бъдат привлечени студенти във ВТУ?
– Получихме разрешение от Националния център за информация и документация да започнем работа по т. нар. двойни дипломи. Университетът ни ще си сътрудничи в тази насока с университета в столицата на Киргизстан Бишкек. Там бяхме на посещение през февруари и вече имаме възможност от следващата година да започнем обучение по магистърски програми, като една година обучението ще е в Киргизстан, втората ще е във Велико Търново. Това ще е съвместно обучение, което завършва с две дипломи- едната от Бишкек, а втората от ВТУ. Имаме чужденци от различни държави, които идват за по един-два семестъра – от Япония, Кипър, Киргизстан, Русия, Азербайджан, както и няколко студенти от Африка и Азия. Въпреки че има много желаещи от Африка да учат при нас, това е много трудно заради визовия режим.

– Предвижда ли се разкриване на нови специалности и ще има ли нулев прием за други във ВТУ?
– Нулевият прием е като на пазарен принцип. Ако в някой от факултетите не желаят дадена специалност да бъде обявена, тя няма да бъде обявена. В момента нямаме такива. Очертава се да нямаме държавна поръчка за специалностите „Туризъм“ в Стопанския факултет, „Политология“ във Философския факултет, „Национална сигурност“, както и за всички специалности в задочна форма в Стопанския факултет. Това е политиката на държавата. Има и други, които са на ръба, ако не бъде променено постановлението, защото това е удар срещу всички университети. Въпреки че липсва държавна поръчка, правим приеми по „Национална сигурност“ от по 40 човека, както и по 60 души по специалност „Туризъм“, но платена форма.

– Има ли тенденции за засилване на участието на бизнеса в обучението на кадри?
– Със законовите промени, които бяха направени, се дава възможност на бизнеса да участва в обучителния процес. Има изключителен интерес към специалностите, които са интердисциплинарни и колкото повече хора от различни факултети се включат в една специалност, тя става по-конвертируема. Търсене има за специалностите с модерно звучене. Например „Културен туризъм“ вече 10 години е сред най-предпочитаните в Историческия факултет. И ако трябва да обобщя тенденциите във ВТУ, то не мога да не споделя, че от 3 г. държавата ни реже с 10% от държавната поръчка. Искам да подчертая обаче, че тази година трябва да е последната. Ако въпросната политика продължи, тогава се застрашава жизнеността на университетите в Северен Централен регион на България.

– Очаква ли се повишение на заплатите на преподавателския състав във висшите учебни заведения след тези на учителите?
– Ректорът проф. Бонджолов коментира политиката на държавата за трите степени на обучение- начално, средно и висше, като дава нагледен пример със сграда, на която се санират първите два етажа, а третият се изоставя и тогава всичко ще протече през покрива.

Нашият гост
Димитър Симеонов е роден в Карлово. Завършил е през 2000 г. ВТУ, специалност “История и география”. За кратко е бил учител във Варна, а през 2002 г. след конкурс става асистент в катедра “География”. През 2012 г. защитава докторантура по Социално-икономическа география, а от 2014 г. е доцент. Бил е зам.-декан на Историческия факултет по учебната дейност. През 2017 г. е избран от Академическия съвет за директор на Дирекция “Магистърски програми”. От 3 юни тази година е зам.-ректор по учебната дейност на висшето училище.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.