Раците с впечатляващи делови предложения, Везните да не вкарват свои пари в инвестиции – Дневният хороскоп на Алена

На 10 април 2020 да почерпят

Пролет пукна, ние още не… Всички слухове за край на нацията са силно преувеличени

881 жертви на коронавируса във Великобритания за денонощие

Роб Лоу: Супергероите са в спасителните служби Звездата играе главна роля в „911: Тексас”

Страните от ОПЕК + са се договорили да намалят производството на петрол с 23%

Проф. Радка Аргирова, председател на българското дружество по вирусология, пред “Труд”: Без дисциплина ще станем Ломбардия след празниците

Орбан удължи извънредното положение в Унгария за неопределено време

Прототип на българска ваксина срещу COVID-19 може да бъде готов до 1 година

Доц. д-р Атанас Мангъров пред “Труд”: За лечението на COVID-19 няма доказателства

СЗО ще поиска 1 млрд. долара за борба с коронавируса

90% от сиренето – от българско мляко Свинско и зеленчуци задължително от местни ферми

Дават евтини кредити на туроператорите Със средствата ще се връщат пари за предплатени ваканции

Живко Тодоров оглавява ББР (обзор) БНБ одобри назначението на 2 април

Боян Магдалинчев: Никой не се е възползвал от уязвимостта на системата за разпределяне на дела

Доц. д-р Григор Димитров пред „Труд“: Опасно е да се настройва обществото срещу инвалидите Мотивът пенсиите да се отнемат, защото са неправомерно определени, е нецелесъобразен и неаргументиран

У нас стотици хиляди души получават инвалидни пенсии. Определени политици обявиха, че ако част от тях бъдат спрени, ще могат да се вдигнат минималните доходи на възрастните хора. Кампанията срещу инвалидите обаче мирише повече на популизъм, отколкото разумно дисциплиниране на системата. Дали е така?

 

– По време и след изборите се вдигна много шум около пенсии на хора с увреждания, като представители на „Патриотите“ се заканиха да спрат голяма част от тях, защото така била се източвал бюджета. Така ли е доцент Димитров?

– В момента общественото внимание е фокусирано върху проблема за пенсиите на хората с увреждания. Нека не забравяме, че размерът на тези пенсии е толкова малък, че доходите им са под екзистенциалния минимума за задоволяване на нормалните житейски потребности. Мотивът пенсиите да се отнемат, защото са неправомерно определени, е нецелесъобразен и неаргументиран.

– Какъв е начинът за отпускане на подобни пенсии?

– Инвалидните пенсии са отпускани по законоустановен ред. В системата на ТЕЛК, НЕЛК и ЛКК работят много съвестни и квалифицирани лекари. Има създаден механизъм за контрол за оценка на тяхната дейност. Правят се непрекъснато проверки за спазване на установените правила и нарушителите се санкционират сериозно. Сигурно е, че има деформации в тази дейност и те трябва да се наказват с цялата сила на закона, но лансираната теза, че средствата от отнемането на пенсии ще се ползват за увеличение на най-ниските пенсии на останалите пенсионери, е дълбоко погрешна и социално неиздържана. Подобно твърдение не би могло да бъде вярно. Размерът на освободените средства от подобна акция (средният размер на инвалидните пенсии за инвалидност поради общо заболяване е 238 лв., а останалите са още по-ниски) не може да отговори на потребностите за увеличение на минималните пенсии, а дори и да може, това няма как да се случи веднага.

– Как би изглеждало едно подобно преразглеждане на пенсионната система?

– Преразглеждането на пенсиите е дълъг и труден процес, който изисква съответните целеви законови промени, ангажиране на голям брой квалифицирани лекари, които са огромен дефицит за здравната мрежа, и не на последно място – потребност от значителен паричен ресурс и сериозна организация за осъществяване на тази дейност. Можем да очакваме, че и съдебната система ще бъде затрупана от дела, които оспорват решенията за отнемане на пенсии. Логично ще възникне и обществено негодувание и протести от подобна дейност. По тези и много други причини не трябва да очакваме значителни резултати от тази мярка. Трябва вниманието на специалисти и общество да се върху процеса на тяхното преразглеждане, защото в огромната си част това са срочни пенсии.

– Може ли да се каже, че уж с добри намерения, политиците пак забъркват каша?

– Подобна политика и поведение на определени политици създават тежки проблеми, които не са ни нужни, генерират недоволство и имат голям обществен резонанс. Провокират задаване на различни въпроси.

– Какви например?

– Например, на кого е нужно изкуствено да противопоставяме хората, които получават инвалидни пенсии, и тези, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст. Нали и двата вида пенсии са нищожни спрямо потребностите на тези хора, които са повече от една трета от обществото? Не се ли създава ситуация, в която се провокират негативни настроения срещу хората с увреждания, които и така са много нещастни със своята орис и са с много ниско самочувствие, вместо да ги мотивираме, да подкрепим и да се стараем да им помогнем? Не са ли това популистки идеи, които не са достатъчно обосновани и, най-важното – пораждат негативни настроения и не съдействат са създаване в обществото на позитивно отношение към хората с увреждания?

– Добре, но ако гледаме статистиката, ще отбележим, че има страшно много инвалиди и те сякаш се увеличават.

– Съществуват редица обективни фактори, които несъмнено създават условия за трайна и устойчива тенденция да се увеличи броят на инвалидизираните лица и да се промени тяхната възрастова структура. Сред тези фактори са новите условия, при които се осъществява трудовият процес, липсата на ефективна профилактика и превенция на заболяванията и уврежданията, увеличаването на средната продължителността на предстоящия живот, разрастващата се социалната маргинализация, безработицата, липсата на дом, злоупотребата с алкохол и други вещества и още много други.

– Имате ли вие точни данни за лицата, които получават инвалидни пенсии?

– Ако трябва да говорим с конкретни числа, хората, които получават пенсии за общо заболяване, са 455 124, 2652 са военноинвалидните пенсии, а 49 793 са инвалидни пенсии, за хора, които нямат трудов стаж. Същевременно, отсъстват данни колко са хората с увреждане с между 50 и 71% загубена работоспособност, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. По моя оценка, това са приблизително 120 хиляди души. Така наречената втора пенсия всъщност е добавка за инвалидност към основната пенсия, изразяваща се в размер между 31 и 35 лв. месечно. Такава „втора пенсия“ получават 337 776. Според заложените нормативни промени, тези, които нямат пожизнен ТЕЛК, а са със срочна медицинска експертиза за между 1 и 3 години, няма да я получават в бъдеще. Съгласно официалната статистика, броят на хората в България, получаващи пенсия за инвалидност, е 518 хиляди души, което означава, че представляват 7,4 % от населението. Това е много по-малко от данните за Великобритания (18,33%), Франция (26,4%) и САЩ (22%). По данни на Световната търговска организация, хората с увреждания са приблизително 10% от населението на всяка държава, а информационните източници на Световната банка сочат, че те са и 20% от най-бедните хора в света. След 2008 г. се регистрира увеличаване на броя на освидетелстваните деца до 16-годишна възраст, признати за лица с вид и степен на увреждане, като през 2015 г. броят им намалява и достига 5014 деца (при 5050 за 2014 г.), или 4.7 на 1000 население до 16 години (при 4.8% за 2014 г.). Изключително тревожен е фактът, че всяко второ дете (46.9%) е със степен на увреждане 50-70%, всяко шесто (16.2%) е с увреждане със степен 71-90%, а с най-тежката степен са над 90%, или 10.5%.

– Доста притеснително звучат тези числа.

– Имайте предвид, че към официалните данни следва да се добавят значителен брой хора с увреждания, които предпочитат да не се явяват пред ТЕЛК и да не получават документ за частично загубена работоспособност, поради опасения за по-трудно намиране на работа и нeразбиране от страна на работодателите. Създава се впечатление, че или не се разбира изключителната актуалност на проблема, или се търсят поводи да се отклонява решаването му с радикални мерки. Не смятам, че липсват експерти с идеи и предложения да го решат. Очевидно, не е налице политическа воля и желание да се реши. Отлагането му води до задълбочаването и пораждането на нови в деформации и в осигурителната система и системата на медицинската експертиза. А хората с увреждания чакат търпеливо, понякога и не толкова търпеливо, справедливо решаване на техните проблеми.

– Може ли да се направи някакво сравнение между инвалидните пенсии и другите, нормалните?

– Парадокс е, че при намаляващо население, при запазен или леко нaмаляващ брой на пенсионери за възраст и осигурителен стаж, броят на отпусканите инвалидни пенсии расте устойчиво. По данни на НОИ, през последните 15 години инвалидните пенсии са се увеличили с почти 300% и вече са над 900 хил. Около 30% от общия брой новоотпуснати пенсии за 2016 г. са пенсиите за инвалидност. Рязко се увеличават и средствата, които са нужни за изплащане на отпуснатите инвалидни пенсии, и за 2016 г. достигат до 1, 375 млрд. лв. Обществена тайна е, че получаването на инвалидна пенсия е възможност за преодоляване от новите по-трудно достигани условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст за хората в предпенсионна възраст, безработните и тези с различни здравни проблеми при променените условия в пенсионно-осигурителната система след 2000 г.

– Каква е причината?

– Причините за подобна практика са увеличените изисквания, в условията за пенсиониране за възраст и осигурителен стаж. Освен това, в годините на висока безработица логично инвалидните пенсии да са един изход за осигуряване на доходи, които са нужни за тяхното оцеляване. Въведоха се ограничителни мерки, прекрати се възможността пенсионерите чрез освидетелстване в ТЕЛК да получават втора социална пенсия в размер на 25%, и се въведе условие за действително изработени минимални години за получаване на право за пенсия. Тези административни мерки са без особен ефект и засегнаха главно пенсионери с ниски пенсии, които търсеха начин да увеличат ниските си доходи и с това да компенсират повишените си разходи за лекарства и консумативи, които са резултат от техните заболявания.

– Как може да се оправи тази бъркотия?

– От години се поставя въпросът за комплексно решаване на проблемите, свързани със социалната грижа за тази голяма група от обществото ни. Стои открит въпросът за тяхната социална сигурност, като пълноправни членове на обществото. Съществуваше и у нас позабравена практика – утвърждаване от правителството на работни места, които могат да се заемат от инвалиди. Има много възможни решения и натрупан опит в страните членки на ЕС, които на базата на обективни критерии и оценка позволяват да се използват възможностите на социалното осигуряване и социалното подпомагане. В Испания в защитените предприятия хората с увреждания са минимум 70% от персонала. Половината им заплата се плаща от държавата, която освен това дава по 15 000 евро за създаване на всяко работно място. В Германия и Франция съществува квотен принцип и на всеки 50 работници един трябва да е с увреждане. Работодателите са задължени да проучват дали свободното място е подходящо за работник с увреждане. Те трябва да наемат хора с увреждания по начин, по който да ги подпомагат да развиват максимално уменията и способностите си.

– А у нас какво може да се направи?

– Необходимо е да се извърши цялостна промяна в обществените възприятия и радикално да се промени обществената подкрепа и внимание към хората с увреждания. Следва да се осигурят гаранции, че информацията, съпътстваща решенията на органите на медицинската експертиза за определяне на вид и степен на увреждането, ще може да се използва максимално ефективно за целите на експертизата на работоспособността, общата и специфична функционалност на основата на Международна класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето на СЗО. Само така, ще се създаде възможност да се оцени способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага труд и да се използват възможностите му за включване в пазара на труда, като се отчитат неговите квалификация, знания и опит.

 

Нашият гост

Григор Димитров работи в БСК от 2009 г. по проблемите на пенсионното и здравното осигуряване, трудовите и индустриалните отношения. Има висше техническо и висше икономическо образование. Магистър по управление на човешките ресурси. Доктор по икономика. Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Работил е в Комитета по труда и социалната политика като зам.-председател, в Министерство на здравеопазването – заместник-министър, зам.-началник на Военно-медицинска академия. Член е на Надзорния съвет на НЗОК.

Още по темата

 1. Бедността отвъд числата на статистиката Има нещо тотално сбъркано в политиката на доходите

  От
  Изображение на Пламен Енчев
 2. Бисер Петков: 40% са инвалидните пенсии, които се изплащат в момента

 3. Бисер Петков – Смяна на местата

 4. Владислав Горанов пред "Труд": Актуализират бюджета с 97 млн. лв. заради пенсиите до края на юни

 5. Live Акценти от програмата 17/21 на ГЕРБ и Обединени Патриоти

 6. Безработна ще връща над 17 800 лв., взети като инвалидни пенсии

 7. Нови 5 фалшиви инвалиди разследват в Разград Безработен върна 8456 лева от инвалидни пенсии

 8. Статистика 439 000 души получават инвалидни пенсии

 9. Адемов: Има пряка връзка между ръста на безработицата и ръста на инвалидните пенсии

 10. Бисер Петков: Все повече хора ще се пенсионират с недостигащ стаж

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (9)

 1. Този пич говори тотални простотии !

 2. „Трябва вниманието на специалисти и общество да се върху процеса на тяхното преразглеждане, защото в огромната си част това са срочни пенсии.“
  Трябва да се КАКВО, бре, че ме заинтригувахте?! НАСОЧИ, ОТМЕСТИ ОТ, АКЦЕНТИРА….????
  Слягайте глаголи, бре! Да редактирате мнения /в смисъл да триете/ можете. А да си редактирате статиите – не. Сигурен съм че и това ще изтриете, ама докато се усетите бая хора ще го прочетат. А като видя, че го няма, пак ще го сложа – копирал съм си го!

 3. „Мотивът пенсиите да се отнемат, защото са неправомерно определени, е нецелесъобразен и неаргументиран.“ Когато един слабообразован и малограмотен журналист взема интервю, той няма как да опонира на интервюирания и приема всяка негова дума за неоспорим факт. Но в случая г-н доц. д-р Григор Димитров лъже: „Мотивът пенсиите да се отнемат, защото са неправомерно определени, е нецелесъобразен и неаргументиран.“
  Целесъобразен е, защото парите ще отиват по предназначение, а е аргументиран, защото за последните 20 години инвалидите в България са се повишили с 500%. Как така 5 ПЪТИ повече инвалиди ще има бре, ДОКТОРЕ? От 100 000, вече са над 500 000!!!! Каква е тази държава, която може да си позволи 15% от населението да е инвалидизирано? И забележете, че употребявам „ИНВАЛИДИЗИРАНО“. Правя го, защото в три от пет случая говорим за АБСОЛЮТНО ЗДРАВИ хора, които обаче използват здравната ни система за нетрудови доходи. Всяко второ цигане е инвалид с астма и дои НАШИТЕ пари. Я извадете статистика какъв е процентът инвалиди сред ромското население! Я сравнете процентно инвалидите в София, съпоставени с инвалидите в провинцията!!! Ама няма да го направите, защото ще видите сами, че ЛЪЖЕТЕ! Инвалидите няма как да са повече от 150 – 200 хиляди, защото толкова са процентно по целия свят. СТИГА ЛЪЖИ!!!
  Колкото до г-н Лесидренски, или не е запознат с проблема, или прокарва удобна на партийните му директиви теза. Не го познавам, носъм сигурен чия политическа платформа подкрепя. Може би и с партийна книжка!!! Истината няма партийна окраска. Истината няма вожд. Истината има само последователи. Вие такива ли сте???

 4. На всички, които тук плюят инвалидните пенсионери пожелавам скоро да се инвалидизират за да разберат, че освен проблеми с лечението си ще понасят непрестанно сравнение с циганите и гадно и непристойно отношение от „работещите и плащащите ни пенсиите“ дървени философи!!!

 5. “ Каква е тази държава, която може да си позволи 15% от населението да е инвалидизирано?“ – в некои демокрации (от северните с ниска безработица и голяма демокрация) в групата 25-45 годишни, 10% от населението са регистрирани инвалиди.

 6. АЗ ПОЗНАВАМ ТРИМА С ИНВАЛИДНИ ПЕНСИИ КОИТО РАБОТЯТ ПОВЕЧЕ ОТ МЕН. ДЪРЖАВАТА Е ПЪЛЕН ХАОС. КОЙТО И ОТКЪДЕТО МОЖЕ ГРАБИ

 7. На всички преждеговорящи злобари подарявам инвалидна пенсия, но в комплект с дилатативна кардиомиопатия и всички придружаващи я неудобства, вкл. с очакването всеки момент да „гушнеш букета“.

 8. Интервюто е интересно, аргументите на събеседника са железни, стига управляващите са правили икономии от хората в нужда, щото да не дава Господ, да Ви стигне, тогава друга песен ще запеете. Средата у нас не е добронамерена към хората с увреждания, липсват нормални условия за придвижване дори в столицата, градският транспорт също не е изцяло пригоден за ползване от инвалиди, не всички културни институти могат да се ползват от хора с увреждане, да не говорим обществени сгради, включително медицински центрове. Като чучнеш само на инвалидна пенсия, ще видиш „кон боб яди ли“, ставаш една „голяма нищожност“, щото другите така са решили и не е ясно дали ще оцеляваш от гадната болест, която те е налегнала или от другите, които ти гледат в паницата, щото си ударил джак пота, както си мислят наблюдаващите отстрани. Другият зор е да оцелееш с нищожните си доходи. Това си е тотален геноцид. Нямакакво да се лъжем. А лъже инвалидите, да ги хванат и в затвора, и аз съм за това. Или да връщат парите с лихвите.

 9. Инвалидните добавки към пенсиите ги премахнаха още през 2015г. Лъжа е, че пенсионери получават добавки. Останаха пенсиите на инвалидите, които не са навършили пенсионна възраст. Трябва да се направи нещо съвсем просто: минава се през независима лекарска комисия, която установява истинността на диагнозите , за да изпаднат мошениците. Останалите наистина страдащи получават пенсии според процента загубена работоспособност. Тези, които страдат от нелечими болести и сакатите получават пожизнена пенсия.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.