Доц. д-р Йосиф Аврамов с монография „Финансов инженеринг в телекомуникациите“

Новата монография на доц. д-р Йосиф Аврамов „Финансов инженеринг в телекомуникациите“ е посветена на финансовия инженеринг, който според редица финансисти и според автора е най-новият раздел от финансовата наука и все още е в процес на развитие. В монографията под „финансов инженеринг“ се включва предимно използването на финансови инструменти при финансирането на стопански субекти от промишлеността и преди всичко от ICT отрасъла и по-конкретно тази част от него, която се отнася до един от най-динамично развиващите се сектори в индустрията – телекомуникациите. В нея се изследват следните финансови инструменти: фондовете за дялово и рисково финансиране (няколко вида, според вида на стопанския субект – стартъп или фирма във фаза растеж), фондовете за градско развитие, гаранционните схеми на Европейския инвестиционен фонд, както и националните гаранционни схеми, като тези на Българската банка за развитие, общинските гаранционни схеми и др.

Йосиф Аврамов е доктор по икономика и доцент в департамент „Телекомуникации“ в Нов български университет, където преподава редица предимно финансови дисциплини, в т.ч. финансов инженеринг, икономика на телекомуникациите, корпоративни финанси, банково дело, иновации в сферата на телекомуникациите, учебни предмети, свързани с европейските програми и използването на финансови инструменти в тях. Той също е предприемач, консултант, трейдър, както и основател на сдружение, регистрирано в обществена полза – Консултантски център по европейски програми „Люлин“, и фондация, регистрирана в частна полза – Международен фонд „Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България“. Член е на Управителния съвет на БТПП, а също е и зам.-председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара. Членува и в два творчески съюза: на Съюза на учените в България и на Съюза на българските журналисти. Лектор е в Института за публична администрация при Министерския съвет, издател на три от неговите книги. Работил е в БНБ, в Министерството на финансите, както и като началник на управление „Финанси и инвестиции“ в Министерството на науката и висшето образование, а също и като старши съветник в Икономическата комисия на 36-ото Народно събрание. Автор е на книгите „Силата на парите“, „Корпоративни финанси“, „Използване на финансови инструменти от публичните субекти“, „Банков контрол“, „Митнически и данъчен контрол“, „Пари Кредит Борси“, „Теория и история на парите и кредита“, „Еврото – утрешните ни пари“ и др., както и на стотици статии в реномирани научни издания и в периодичния печат. Последната му книга – „България в преддверието на еврозоната“, е посветена на присъединяването на нашата страна през юли 2020 г. към валутния съюз ERM 2, както и към Банковия съюз.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика