Държавата задлъжня с още 300 млн. лв.

Министерството на финансите

Финансовото министерство пое още триста милиона лева нов дълг, става ясно от резултатите от проведения аукцион. 

От началото на годината досега пуснатият нов държавен дълг на пазара в страната е в размер на 1,5 млрд. лв. С новите книжа общият му размер достигна 1,8 млрд. лв.

Новият дълг е за книжа със срочност от три години и половина, а среднопретеглената доходност е 1,33%.

От Министерството на финансите вече се ориентират към пускане на съкровищни облигации с по-кратък срок, сред като опитът да бъдат пласирани 10 годишни държавни ценни книжа (ЦЦК) за 500 млн. лв. на 4 април се провали. На проведения тогава аукцион дадените поръчки да покупка на ДЦК бяха по-малко от предложеното количество, а и поисканата от инвеститорите доходност, за да отпуснат пари на правителството, беше твърде висока. Затова нито една от дадените оферти от инвеститорите не беше одобрена и на 11 април беше проведен нов аукцион, на който бяха пласирани ДЦК за 500 млн. лв., но с по-кратък срок от три години и половина. Постигнатата тогава доходност при емитирането на книжата беше 0,88%.

В края на март съотношението на дълга на подсектор “Централно управление” към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 21,1,%. Вътрешните задължения са в размер на 9,878 млрд. лв., а външните са 21,163 млрд. лв.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси