Държавата направи много, за да намали нелегалната търговия на тютюневи изделия в България

Интервю с Мила Маречкова, управител и директор Маркетинг и търговия в Бритиш Американ Табако България

- Току-що бяха представени последните резултати от проучването на празните опаковки, с които се измерват нивата на незаконна търговия у нас. Как ще ги коментирате?

- Данните са от независимо изследване на Нилсен, организирано от пет тютюневи компании от „Инициативата срещу незаконната търговия“, част от която е и Бритиш Американ Табако в България. С проучването, което провеждаме от 2010 г. насам се измерва нивото на незаконна търговия с цигари в страната чрез събиране и анализ на празни опаковки от цигари през всяко тримесечие.

Представихме последните резултати за тази година до момента, като за пореден път те показват тенденция за поддържане на ниски нива, както и регистрират най-нисък дял до момента от провеждане на изследването, а именно 3,4% към средата на 2019 г. при над 30% през минали години. Успоредно с това, ако трябва да сравним страната ни по този показател с други държави-членки, където се провежда същото проучване, България е отново с най-ниски нива.

Постигнатото до момента у нас е пример за силно изразените ангажименти за работа както на правителството, така и на всички право-охранителни органи на базата на ефективната координация между тях. Всичко това доведе до тези изключително ниски нива на нелегалната търговия в страната, за което бихме искали да им благодарим. В тази връзка, приветстваме и инициираните промени в Наказателния кодекс, които последваха след разбиването на нелегалните фабрики в страната. Намаляването на нелегалната търговия от една страна предпазва пазара от продукти с неясен произход, а също и увеличава приходите в държавния бюджет.

Вярвам, че в това отношение работата и сътрудничеството на държавните институции и индустрията ще продължат и занапред.

- В ЕС от тази година се въведе  т.нар. система за маркиране и проследяване на цигарите и тютюна за пушене. Какви са вашите наблюдения и успешно ли е имплементирана системата в България?

- Няма как да не отбележим, че страната ни беше една от първите в ЕС, която навременно стартира системата. Това се случи благодарение на изключителната работа на отговорните институции у нас в лицето на Министерство на финансите, Агенция Митници и Печатницата на БНБ. Това включваше издаване на уникалните идентификатори за опаковките чрез назначаване на издател на идентификатори за пазара у нас.

Това е една от най-мащабните системи в ЕС, която се прилага в нашата индустрия. Системата за маркиране и проследяване на тютюневите изделия влезе в сила от 20 май тази година, като тя обхвана цигарите и тютюна за пушене с основна цел противодействие на незаконната търговия. Благодарение на нея може да се проследи движението на една потребителска опаковка от производителя до първия обект за продажба на дребно на съответния пазар, където продуктът е реализиран.

- Как виждате бъдещето на тютюневата индустрия?

През последните няколко години тютюневата индустрия претърпя много промени по отношение на нови и допълнителни регулации, както и с актуалните тенденции, които се наблюдават. В момента се намираме в нова ера на развитие в своята дългогодишна история. Така, например, част от работа на БАТ през годините е насочена към множество иновации и проучвания за оценка и разработване на потенциално по-малко рискови продукти, които са част от портфолиото на БАТ.

Коментари

Задължително поле