Д-р Крис Проктър, главен научен директор на Бритиш Американ Табако пред „Труд“: БАТ трансформира тютюневата индустрия чрез иновации

- Г-н Проктър, каква е ролята на иновациите за намаляването на вредата от тютюна?

- Иновацията е ключова за намаляване на вредата от тютюна при пълнолетни пушачи, които преминават от конвенционално пушене към тютюневи и никотинови продукти с потенциално намален риск. При устройствата за нагряване на тютюн, като glo, прилагаме редица нововъведения, някои от които в микроелектрониката, батериите и технологиите за нагряване, и други. В Центъра за изследователска и развойна дейност разглеждаме множество иновативни методи за всяка гама от подуктите ни с потенциално намален риск, което ще продължи да прави тези продукти алтернатива на конвенционалното пушене.

- Наистина ли тези продукти са „по-малко вредни“?

- Наричаме ги продукти с потенциално намален риск, защото бяха създадени през последните няколко години и не са били на пазара достатъчно дълго време, за да бъдат направени дългосрочни проучвания с потребителите. Въпреки това, вече проведохме мащабна научна програма за glo. Химичните проучвания показват, че в парата при glo има много по-малко токсични вещества отколкото в цигарения дим. Резултатите от in vitro биологичните изследвания сочат, че по-малкото токсини водят до намалена биологична реакция на аерозолите (като никаква мутагенност и геотоксичност) спрямо цигарения дим. Допълнително, клиничните изследвания показват значителен спад в някои здравни показатели – наричаме ги „биомаркери на излагането“ – като токсините при хора, които са преминали към glo в сравнение с тези, които продължават да пушат. Няколко правителствени и регулаторни органи прегледаха информацията за продуктите за нагряване на тютюн, включително glo. Например, във Великобритания парламентарният комитет за наука и технологии заяви, че научните доказателства сочат, че продуктите за нагряване на тютюн могат да имат около 10% от вредата на конвенционалните цигари. Експертни групи в Германия и Холандия също потвърдиха, че в емисиите на продуктите за нагряване на тютюн токсините са много по-малко в сравнение с цигарения дим. В момента сме по средата на едногодишно клинично проучване, което включва измерване на определени здравни индикатори при група хора, които продължават да пушат спрямо група, която е преминала на glo. Първите публикации, резултат от проучването, трябва да бъдат готови в края на 2019 г.

- Колко ефективни са тези продукти в това да помогнат на хората да спрат да пушат?

- Нашите продукти с потенциално намален риск не са медицински средства за преустановяване на пушенето, а потребителски продукти, които могат да бъдат алтернатива на пушенето. Намаляването на вредата от тютюна се изразява в производството на висококачествени и по-малко рискови алтернативи, към които пълнолетните пушачи биха преминали и така биха спрели конвенционалното пушене. Тенденциите показват, че както устройствата за нагряване на тютюн, така и вейп продуктите могат да помогнат на много хора да спрат напълно пушенето.

- Защо не продавате продуктите си с потенциално намален риск на повече пазари?

- От пускането за първи път на пазара в Япония през декември 2016 г., вече предлагаме glo в 15 държави, включително и България, където продуктът беше успешно лансиран през октомври 2018 г. Планираме и по-широко предлагане. Като цяло, днес продуктите ни с потенциално намален риск са достъпни за пълнолетни пушачи и потребители на никотин в 31 държави в света. Смятаме, че това е забележителен резултат за тези нови и иновативни продукти. Не трябва да забравяме, че тази нова потребителска категория е все още в ранна фаза на своето развитие, с различни регулаторна рамка и предпочитания на потребителите в глобален план, и затова всяко представяне на нов пазар трябва да е направено внимателно и с приоритет. Въпреки това, вярваме, че glo има потенциал във всички страни, на които присъства, и България не е изключение в това отношение.

- Как си представяте развитието на продуктите с потенциално намален риск през следващите години?

- Следващите няколко години ще бъдат много вълнуващи. В Центъра за за изследователска и развойна дейност „изобретяваме“ бъдещето и имаме редица нови иновации, които ще бъдат пуснати на пазара и ще направят портфолиото ни от продукти с потенциално намален риск още по-силно.

Нашият гост

Д-р Кристофър Проктър, е главен научен директор на Бритиш Американ Табако и ръководител на групата за управление на научни продукти, работещ в Центъра за изследователска и развойна дейност в Саутхемптън, Великобритания. Той има докторска степен по химия и постдокторантски изследователски опит като Фулбрайтов стипендиант в Корнелския университет, както и в Университета в Кент. Проктър се присъединява към БAT през 1983 г., като работи в изследователската и развойната дейност в областта на аналитичната химия. През 1990 г. той напуска БАТ, за да поеме длъжността на старши научен съветник в адвокатска кантора във Вашингтон, преди да се върне отново в компанията през 1993 г.

Коментари

Задължително поле